Tempo unijnego importu zbóż jest w tym sezonie o ponad 1/4 wolniejsze niż przed rokiem

W pierwszych 48 tygodniach sezonu 2020/21 (stan na 30.05.2021) kraje UE zaimportowały 18,12 mln ton zbóż w porównaniu do 23,30 mln ton w analogicznym okresie sezonu 2019/20. Oznacza to spadek tempa importu zbóż o ponad 1/4 - licząc rok do roku (decyduje o tym mniejszy import kukurydzy).

 

Unijni importerzy zbóż w tym sezonie:

 

 

W imporcie dominuje tradycyjnie kukurydza z wynikiem 13,34 mln ton, ale tempo importu tego zboża spadło o 29% r/r w porównaniu z poprzednim sezonem.  Import pszenicy (razem z mąką) wynosi 4,39 mln ton (+11% r/r). O ile import pszenicy miękkiej jest nieco mniejszy od poprzedniego sezonu, to unijne zakupy pszenicy durum wzrosły o 29% r/r.

 

Import kukurydzy do UE w ujęciu rocznym (w mln ton):

 

 

 Unijni importerzy kukurydzy w tym sezonie:

 

 

Z tygodnia na tydzień rośnie udział udział ukraińskiej kukurydzy w imporcie tego zboża, ale dopiero w marcu Ukraina prześcignęła Brazylię w rankingu dostawców kukurydzy do UE.

 

Źródła importowanej kukurydzy i ich udział (%):

  • Ukraina: 5,85 mln ton (44%);
  • Brazylia: 4,43 mln ton (33%);
  • Serbia: 1,65 mln ton (12%);
  • Kanada: 0,60 mln ton (5%);
  • Rosja: 0,34 mln ton (3%).

 

 

Import kukurydzy do UE w ujęciu tygodniowym:

29% r/r w porównaniu z poprzednim sezonem. 

 

Źródła importowanej pszenicy:

 

Pszenica durum (2,52 mln ton) najczęściej sprowadzana jest z Kanady (72%) i z USA (15%).

Pszenica miękka (1,84 mln ton) pochodzi najczęściej z Ukrainy (34%), Kanady (25%), Rosji (14%), USA (11%) i Serbii (11%).

 

Unijny import pszenicy miękkiej w ujęciu tygodniowym:

 

 

Andrzej Bąk - eWGT.

Źródło: Komisja Europejska