Krajowe zboża konsumpcyjne taniały w tygodniu 17-23.05.2021

Dane MRiRW pokazują, że ceny średnie krajowe pięciu zbóż wzrosły, ale w sześciu przypadkach spadły w  krajowych punktach skupu w tygodniu 17-23.05.2021. Tygodniowy spadek cen średnich w kraju dotyczył wszystkich zbóż konsumpcyjnych (pszenica, żyto, jęczmień i owies) oraz skupowanej na cele paszowe pszenicy i owsa. Warto zwrócić uwagę, że analizowany tydzień przypada na okres silnych przecen kontraktów giełdowych na zboża i oleiste po obu stronach Atlantyku.

Spadek ceny średniej pszenicy był niewielki i wyniósł skromne 1 zł/t (ziarno paszowe) i 7 zł/t (ziarno konsumpcyjne), do odpowiednio 979 zł/t i 964 zł/t. 

Zmiany cen pozostałych zbóż były większe i mieściły się w przedziale od -3,3% (jęczmień konsumpcyjny) do +3,1% (owies paszowy).

W ujęciu regionalnym najdrożej za pszenicę płacono w makroregionie północno-zachodnim (977 zł/t - konsumpcja i 987 zł/t - paszowa). Najtańsza pszenica była w makroregionie centralno-wschodnim, gdzie za konsumpcję płacono średnio 944 zł/t, a ziarno paszowe kosztowało średnio 935 zł/t.

Warto zauważyć, że obecne poziomy cen pszenicy są w kraju o 15-25%, a kukurydzy o 36% wyższe niż rok temu. Wszystkie zboża notują w tym roku wieloletnie rekordy cen.

W analizowanym tygodniu udział zbóż paszowych wzrósł w skupie z 69% do 72,0%, w tym pszenica stanowiła 38%, kukurydza 20%, pszenżyto 6%. Procentowy udział pszenicy konsumpcyjnej zmniejszył się w skali tygodnia o ponad 3%, do 25%.

 

 

Sprawdź - oferty na zboża na e-WGT (złóż swoją ofertę kupna/sprzedaży)

 

Notowania zbóż na Matif (kukurydza - stary zbiór, pszenica - nowy):

 

Pełne dane MRiRW:

 

Ceny średnie zakupu zbóż w podmiotach skupowych w Polsce:

 

 

CENY ŚREDNIE W MAKROREGIONACH:

 

 

Porównanie aktualnych cen netto (bez VAT) wybranych towarów w przedsiębiorstwach z cenami w analogicznym okresie roku 2020 i 2019.

 

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło: MRiRW