MARS koryguje nieco w dół prognozy plonów w UE

Europejska agencja monitorowania upraw (MARS) obniżyła swoje szacunki dotyczące plonów średnich pszenicy miękkiej w UE do 5,86 t/ha z 5,89 t/ha szacowanych miesiąc wcześniej. W przypadku jęczmienia ozimego plony zostały przycięte do 5,83 t/ha z 5,88 t/ha szacowanych w marcu. Obniżony został też oczekiwany plon średni rzepaku do 3,19 t/ha w porównaniu z 3,26 t/ha w zeszłym miesiącu. Warto zaznaczyć, że mimo cięć, uśredniony plon zbóż wzrośnie jednak o 3,6% do 5,52 t/ha w stosunku do średniej pięcioletniej.  

Obecne prognozy dla UE są nadal bardzo korzystne, ponieważ oczekuje się, że jedynie pszenica durum będzie plonować nieco (-0,8%) poniżej średniej (też słonecznik), a zimna pogoda i miejscowy deficyt opadów (Hiszpania i południowa Francja) powinny mieć ograniczony wpływ na średnie plony w całej UE.

Prognozowana wydajność średnia w UE (t/ha):

 

 

Wstępne prognozy dla Polski zakładają, że średnie plony zbóż i rzepaku mocno spadną w porównaniu 2020 rokiem, kiedy to zaliczyliśmy rekordowe zbiory. Nadal jednak wydajność zbóż (wyjątek kukurydza) i rzepaku  powinna być znacznie powyżej średniej pięcioletniej.

 

Prognozowana wydajność średnia pszenicy miękkiej w poszczególnych krajach UE: 

 

Prognozowana wydajność średnia jęczmienia (ozimy i jary) w poszczególnych krajach UE:

 

Prognozowana wydajność średnia kukurydzy w poszczególnych krajach UE:

 

Prognozowana wydajność średnia wydajność rzepaku w poszczególnych krajach UE:

 


Andrzej Bąk – www.ewgt.com.pl
https://www.facebook.com/eWGTsa
Źródło: KE