Unia Europejska importuje w tym sezonie dużo mniej kukurydzy, ale więcej niż przed rokiem pszenicy

W pierwszych 40 tygodniach sezonu 2020/21 (stan na 04.04.2021) kraje UE zaimportowały 15,8 mln ton zbóż. Oznacza to spadek o 21% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego sezonu (decyduje o tym mniejszy import kukurydzy).

 

 

W imporcie dominuje kukurydza z wynikiem 11,8 mln ton (-30% r/r) i pszenica (razem z mąką) - 3,7 mln ton (+16% r/r). O ile import pszenicy miękkiej jest na podobnym do poprzedniego sezonu poziomie, to unijne zakupy pszenicy durum wzrosły o 37% r/r.

Z tygodnia na tydzień rośnie udział udział ukraińskiej kukurydzy w imporcie tego zboża, a w marcu Ukraina prześcignęła Brazylię w rankingu dostawców kukurydzy do UE.

 

Źródła importowanej kukurydzy i ich udział (%):

  • Ukraina: 4,97 mln ton (42%);
  • Brazylia: 4,43 mln ton (38%);
  • Serbia: 1,33 mln ton (11%);
  • Kanada: 0,44 mln ton (4%);
  • Rosja: 0,26 mln ton (2%).

Import kukurydzy do UE:

 

 

Pszenica durum (2,00 mln ton) najczęściej sprowadzana jest z Kanady (74%) i z USA (19%).

Pszenica miękka (1,65 mln ton) pochodzi najczęściej z Ukrainy (37%), Kanady (27%), Rosji (15%) i USA (11%).

 

Unijny import pszenicy miękkiej:

 

 

Andrzej Bąk - eWGT.

Źródło: Komisja Europejska