Zwolniło tempo unijnego eksportu pszenicy

Według danych Komisji Europejskiej kraje UE wyeksportowały w tygodniu kończącym się 4-go kwietnia tylko 174,8 tys. ton pszenicy miękkiej. Wynik ten zostanie najpewniej skorygowany w górę wzorem tygodni poprzednich ze względu na opóźnienia w raportowaniu. Dla porównania w tygodniu kończącym się 28-go marca 2021 wyeksportowano poza UE 317,1 tys. ton tego zboża, podczas gdy pierwotny raport wskazywał na tylko 194,6 tys. ton.

Od 1 lipca 2020 do 4-go kwietnia 2021 (40 tygodni sezonu 2020/21) wywieziono poza UE 20,26 mln ton pszenicy miękkiej. Jest to wynik o prawie 1/4 gorszy niż w analogicznym czasie przed rokiem, ale ciągle nieco lepszy od średniej pięcioletniej. Wydaje się, że prognozowane przez KE 27 mln ton eksportu pszenicy miękkiej nie zostanie osiągnięte w tym sezonie (trzeba by eksportować 520 tys. ton tygodniowo). Zapasy będą zatem większe od tych zawartych w poniższej prognozie.

KE pozostawiła w marcowej prognozie eksport pszenicy miękkiej w sezonie 2020/21 na poziomie 27,0 mln ton i 27,6 mln ton razem z durum. Zdaniem KE zapasy pszenicy miękkiej spadną na koniec sezonu o 0,29 mln ton, ale zapasy durum wzrosną o 0,55 mln ton (r/r).

Pierwsza prognoza na nowy sezon (2021/22) zakłada wzrost unijnego eksportu pszenicy miękkiej do 30 mln ton (+11% r/r) i do 1,2 mln ton  - pszenica durum (+100% r/r).

 

Unijny eksport wszystkich zbóż:

W okresie od początku lipca do 4-go kwietnia 2021 kraje UE wyeksportowały 31,41 mln ton wszystkich zbóż, w porównaniu do 40,33 mln ton w tym samym okresie sezonu 2019/20. Oznacza to spadek o 23% - licząc rok do roku. Największe spowolnienie eksportu (r/r) dotyczy kukurydzy (-55%), a w przypadku pszenicy miękkiej sięga 23%.

Prognoza KE z 25 marca 2021 zakłada eksport zbóż w całym sezonie 2020/21 na dobrym poziomie 41,0 mln ton (bez zmian od lutego).

Pierwsza prognoza na nowy sezon (2021/22) zakłada wzrost unijnego eksportu zbóż do 44,3 mln ton (+8% r/r).

 


Przypominam, że sezon 2019/20 był rekordowy dla unijnego eksportu ziarna, a w przypadku pszenicy wywindował UE na pozycję światowego lidera (38,2 mln ton). W sezonie 2019/20 osiągnięto rekordowy wynik w eksporcie dzięki doskonałym zbiorom zbóż w 2019 roku. UE-27 zebrała wtedy roku 297,02 mln ton ziarna zbóż - najwięcej od 2014 roku, kiedy to rekordowe zbiory wyniosły 306,55 mln ton

Ostatnie zbiory zbóż (2020) w UE obniżyły się o blisko 6%, a pszenicy miękkiej o prawie 11% - licząc rok do roku (według KE).

Zbiory pszenicy miękkiej we Francji wyniosły tylko 29,10 mln ton i były o ponad 1/4 mniejsze niż rok temu. Rumunia zebrała tylko 6,39 mln ton tego zboża, czyli o 38% mniej niż przed rokiem. Niemiecka produkcja pszenicy miękkiej obniżyła się o 4% (r/r), do 21,99 mln ton. Za to zbiory pszenicy w Polsce wzrosły zdaniem  KE o 9,9% (r/r) do rekordowych 12,10 mln ton (dane z 25-03-2021).


 
Unijny eksport zbóż:

 

Polska zajmuje piąte miejsce w rankingu unijnych eksporterów zbóż i czwarte w przypadku pszenicy miękkiej.

 

Eksport pszenicy miękkiej razem z mąką (ekwiwalent w ziarnie):

 

 

Pięciu największych odbiorców unijnej pszenicy miękkiej i ich udział (%):

  • Algieria: 4,47 mln ton (22%);
  • Chiny: 1,77 mln ton (9%);
  • Nigeria: 1,75 mln ton (9%);
  • Arabia Saudyjska: 1,72 mln ton (9%);
  • Maroko: 1,71 mln ton (8%);

 

 

Andrzej Bąk - eWGT.

Źródło: Komisja Europejska