Dane MRiRW pokazują dalszy wzrost cen pszenicy na przełomie roku

Ceny średnie krajowe większości zbóż rosły w krajowych punktach skupu w okresie 21.122020 - 3.01.2021. Wzrosty ceny średniej były zróżnicowane, ale nie przekroczyły 2,2 procenta. W śród liderów w gronie drożejących zbóż znalazło się ziarno konsumpcyjne pszenicy i owsa (nieco ponad 2%) oraz kukurydza sucha (niecałe 2%).

W ciągu raportowanego przez MRiRW okresu (wyjątkowo 2 tygodnie) cena średnia pszenicy paszowej wzrosła o skromne 4 zł do 874 zł/t, ale ziarno pszenicy przeznaczone na konsumpcję podrożało o 19 zł do 867 zł/t. Oznacza to, że cena średnia krajowa pszenicy konsumpcyjnej przebiła o 1 zł/t szczyt z lutego 2019 i jest teraz najwyższa od lipca 2014 roku.

W skali roku ceny obu pszenic wzrosły o ponad 1/5, ale w porównaniu z przełomem 2018/19 zboże to kosztuje tylko kilka procent więcej.

W analizowanym okresie kukurydza stanowiła jeszcze blisko 1/5 zakupów, a najczęściej przywożonym do punków skupu zbożem była pszenica, w tym paszowa (36%) i konsumpcja (24% struktury zakupów).

 

Notowania pszenicy na Matif:

 

Pełne dane MRiRW:

 

Ceny średnie zakupu zbóż w podmiotach skupowych w Polsce:

 

CENY ŚREDNIE W MAKROREGIONACH:

 

 

Porównanie aktualnych cen netto (bez VAT) wybranych towarów w przedsiębiorstwach z cenami w analogicznym okresie roku 2019 i 2018.

 

 Andrzej Bąk - eWGT

 Źródło: MRiRW