Tempo eksportu polskiej pszenicy poza UE jest już o 1/5 wyższe niż przed rokiem

W tygodniu kończącym się 15-go listopada polski eksport pszenicy poza UE wyniósł 95,13 tys. ton i stanowił  ponad 1/4 całego unijnego eksportu tego zboża. Od początku obecnego sezonu (01.07.2020) wysłaliśmy poza granice UE: 831,78 tys. ton pszenicy. Stanowi to prawie 10%  unijnego eksportu pszenicy miękkiej i daje nam niezmiennie piąte miejsce w rankingu unijnych eksporterów tego zboża. Eksport wszystkich zbóż z Polski jest niewiele większy i wyniósł 859,57 tys. ton, a to oznacza, że pszenica stanowi 97% eksportu ziarna poza UE.

Nasz dotychczasowy eksport pszenicy (poza UE) jest o już o 20% większy od tego z początku poprzedniego sezonu, kiedy to w ciągu pierwszych 20 tygodni wywieźliśmy poza UE 666,08 tys. ton pszenicy.

Polska zajmuje aktualnie 5-miejsce w rankingu unijnych eksporterów pszenicy miękkiej.

Mimo fatalnych zbiorów, w unijnym eksporcie pszenicy miękkiej liderem jest Francja (27,3% udział), która zdecydowanie wyprzedza Litwę (15,5%), Łotwę (14,7%) i Rumunię (12,7%). Za nimi sytuuje się ze zdecydowanie gorszym wynikiem Polska - 9,8%. Za nami plasują się Niemcy (8,5% udział).

 

W zakończonym sezonie 2019/20 Polska wyeksportowała poza UE aż 3,32 mln ton pszenicy. Oznacza, że średnio co tydzień eksportowaliśmy po 64 tys. ton pszenicy do krajów spoza UE. Nasz udział w całym unijnym eksporcie pszenicy miękkiej stanowił 9,6%, co pozwoliło na zajęcie 4 miejsca w rankingu unijnych eksporterów tego zboża.

 


IMPORT ZBÓŻ SPOZA UE

Na początku obecnego sezonu import zbóż do Polski spoza UE jest marginalny.

Import - zboża razem za 20 tygodni sezony 2020/21

to: 31,44 tys. ton, w porównaniu do 36,14 tys. ton w tym samym okresie sezonu 2019/20.

w tym:

  • kukurydza: 28,41 tys. ton;
  • pszenica durum: 1,18 tys. ton;
  • pszenica miękka: 1,15 tys. ton.

 

W zakończony sezonie 2019/20 import zbóż do Polski (spoza UE) spadł ponad pięciokrotnie i był marginalny

W całym sezonie 2019/20 sprowadziliśmy spoza UE tylko 69,58 tys. ton ziarna, w tym 46,46 tys. ton kukurydzy.

Dla porównania, w sezonie 2018/19 nasz import zbóż sięgał 338,63 tys. ton, w tym 261,63 tys. ton kukurydzy. Oznacza to spadek importu zbóż o 82% - licząc r/r.

 

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło: KE