Unijny eksport zbóż przyspiesza, także dzięki popytowi ze strony Chin

W tygodniu kończącym się 15-go listopada kraje UE wyeksportowały 367,55 tys. ton pszenicy miękkiej. Od początku lipca (początek sezonu 2020/21) wywieziono poza UE 8,50 mln ton pszenicy miękkiej w porównaniu do 10,95 mln ton w analogicznym czasie przed rokiem. Początek nowego sezonu był słaby pod względem eksportu unijnej pszenicy, ale tempo wysyłek eksportowych przyspiesza, mimo fatalnych zbiorów u dwóch głównych eksporterów tego zboża, czyli we Francji i Rumunii. Na uwagę zasługuje popyt na unijną pszenicę ze strony Chin, które nabyły już w tym sezonie 1,15 mln ton tego zboża.

W okresie od początku lipca do 15-go listopada 2020 (20 tygodni) kraje UE wyeksportowały 13,54 mln ton zbóż w porównaniu do 17,43 mln ton w tym samym okresie sezonu 2019/20. Oznacza to spadek o ponad 20% - licząc rok do roku. Największy spadek eksportu (r/r) dotyczy kukurydzy (-60%) i pszenicy (-23% - razem miękka i durum).

Przypominam, że sezon 2019/20 był rekordowy dla unijnego eksportu ziarna, a w przypadku pszenicy wywindował UE na pozycję światowego lidera (36,5 mln ton). W sezonie 2019/20 osiągnięto rekordowy wynik w eksporcie dzięki doskonałym zbiorom zbóż w 2019 roku. UE-27 zebrała w ubiegłym roku 296,80 mln ton ziarna zbóż - najwięcej od 2014 roku, kiedy to rekordowe zbiory wyniosły 306,55 mln ton

Tegoroczne zbiory zbóż w UE powinny spaść o blisko 8%, a pszenicy miękkiej o prawie 12% - licząc rok do roku (według KE).

Zbiory pszenicy miękkiej we Francji wyniosły tylko 29,18 mln ton i były o ponad 1/4 mniejsze niż rok temu. Rumunia zebrała tylko 6,05 mln ton tego zboża, czyli o 41% mniej niż przed rokiem. Niemiecka produkcja pszenicy miękkiej obniżyła się o 4,5% (r/r), do 21,99 mln ton. Za to zbiory pszenicy w Polsce wzrosły zdaniem  KE o 8,5% (r/r) do 11,95 mln ton, a według GUS wyniosły 11,9 mln ton.

Polska zajmuje aktualnie 5-miejsce w rankingu unijnych eksporterów pszenicy miękkiej.

Mimo fatalnych zbiorów, w unijnym eksporcie pszenicy miękkiej liderem jest Francja (27,3% udział), która zdecydowanie wyprzedza Litwę (15,5%), Łotwę (14,7%) i Rumunię (12,7%). Za nimi sytuuje się ze zdecydowanie gorszym wynikiem Polska - 9,8%.

Nasz dotychczasowy wynik w eksporcie pszenicy to 831,78 tys. ton (20 tygodni nowego sezonu), co stanowi 9,8% całego unijnego eksportu pszenicy miękkiej poza UE. Za nami plasują się Niemcy (8,5% udział).


 

Pięciu największych odbiorców unijnej pszenicy miękkiej i ich udział (%):

  • Algieria: 1,66 mln ton (19%);
  • Chiny: 1,15 mln ton (14%);
  • Arabia Saudyjska: 0,85 mln ton (10%);
  • Nigeria: 0,63 mln ton (7%);
  • Maroko: 0,47 mln ton (6%);

 
 

Tempo unijnego importu zbóż jest już tylko o 13% wolniejsze niż rok temu

 

W pierwszych 20 tygodniach sezonu 2020/21 kraje UE (+UK) zaimportowały 8,66 mln ton zbóż (-13% r/r).

W imporcie dominuje kukurydza z wynikiem 6,39 mln ton (74% udział) i pszenica (razem z mąką) - 2,19 mln ton (25% udział).

Źródła importowanej kukurydzy i ich udział (%):

  • Brazylia: 4,12 mln ton (65%);
  • Ukraina: 1,11 mln ton (17%);
  • Serbia: 0,65 mln ton (10%);
  • Kanada: 0,23 mln ton (4%);
  • Argentyna: 0,17 mln ton (3%).

Pszenica durum (1,05 mln ton) najczęściej sprowadzana jest z Kanady (67%) i z USA (24%).

Pszenica miękka (1,14 mln ton) pochodzi najczęściej z Ukrainy (44%), Kanady (24%), USA (14%) i Rosji (12%).


 

Andrzej Bąk - eWGT.

Źródło: Komisja Europejska

Uwaga: Dane dotyczą UE-27+Wielka Brytania