Tempo naszego eksportu pszenicy poza UE jest o 40% wyższe niż przed rokiem

W tygodniu kończącym się 11-go października polski eksport pszenicy poza UE wyniósł 100.563 ton i był to najlepszy wynik tygodniowy w tym sezonie. Od 01.07.2020 (początek sezonu 2020/21) wysłaliśmy poza granice UE: 501,89 tys. ton pszenicy. Stanowi blisko 9% całego unijnego eksportu pszenicy miękkiej i daje nam piąte miejsce w rankingu unijnych eksporterów tego zboża. Warto zauważyć, że ponad 70% wyeksportowanej pszenicy przypada na wrzesień i październik.

Nasz dotychczasowy eksport tego zboża (poza UE) jest już o 40% większy od tego z początku poprzedniego sezonu, kiedy to w ciągu pierwszych 15 tygodni wywieźliśmy poza UE 357,80 tys. ton pszenicy.

Polska zajmuje aktualnie 5-miejsce w rankingu unijnych eksporterów pszenicy miękkiej.

Mimo fatalnych zbiorów, w unijnym eksporcie pszenicy miękkiej liderem jest Francja (28,2% udział), która zdecydowanie wyprzedza Litwę (18,7%) i Rumunię (15,2%). Za nimi sytuuje się Łotwa (14,8%) i ze zdecydowanie gorszym wynikiem Polska - 8,8%. Daleko za nami są Niemcy (3,9% udział) i Bułgaria (3,8%).

W zakończonym sezonie 2019/20 Polska wyeksportowała poza UE aż 3,32 mln ton pszenicy. Oznacza, że średnio co tydzień eksportowaliśmy po 64 tys. ton pszenicy do krajów spoza UE. Nasz udział w całym unijnym eksporcie pszenicy miękkiej stanowił 9,6%, co pozwoliło na zajęcie 4 miejsca w rankingu unijnych eksporterów tego zboża.

 


 

Na początku obecnego sezonu import zbóż do Polski spoza UE jest marginalny

 

Od 1-lipca 2020 (15 tygodni sezonu 2020/21) zaimportowaliśmy spoza UE:  3,51 tys. ton zbóż, w porównaniu do 30,67 tys. ton w tym samym okresie sezonu 2019/20. Oznacza to spadek tempa importu zbóż aż o 89%.

Import spoza UE:

  • kukurydza: 1,46 tys. ton;
  • pszenica durum: 0,98 tys. ton;
  • pszenica miękka: 0,78 tys. ton.

 

W zakończony sezonie 2019/20 import zbóż do Polski (spoza UE) spadł ponad pięciokrotnie i też był niewielki.

W całym sezonie 2019/20 sprowadziliśmy spoza UE tylko 69,58 tys. ton ziarna, w tym 46,46 tys. ton kukurydzy.

Dla porównania, w sezonie 2018/19 nasz import zbóż sięgał 338,63 tys. ton, w tym 261,63 tys. ton kukurydzy. Oznacza to spadek importu zbóż o 82% - licząc r/r.

 

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło: KE