Niewielkie zmiany w Paryżu na otwarciu tygodnia

Wyceny kontraktów giełdowych na kukurydzę i pszenicę pozostawały w poniedziałek w zakresie ubiegłotygodniowej zmienności, ale soja poprawiła swoje ponad dwuletnie maksima. Aktualizacja miesięcznych prognoz USDA była w większości zgodna z oczekiwaniami, stąd uczestnicy rynku śledzić będą teraz chińską aktywność w zakupach amerykańskich zbóż i soi oraz pogodę w pasie kukurydzy w USA i na terenach zasiewów ozimych na całej półkuli północnej.

Na początku tygodnia widoczny był silny popyt na amerykańską kukurydzę i soję. Chiny zakupiły w poniedziałek 470 tys. ton kukurydzy i 129 tys. ton amerykańskiej soi. Dodatkowo 106 tys. ton kukurydzy zakontraktowała Japonia i 318 tys. ton soi anonimowy odbiorca.

Poniedziałkowy raport Crop Progress pokazał dalszy lekki spadek ocen kukurydzy i nieco większy soi. Do dwóch najlepszych kategorii zaliczono 60% upraw kukurydzy (-1%) i 63% w przypadku amerykańskiej soi (-2%). Susza przedłuża się we Francji i w basenie Morza Czarnego, pogarsza to perspektywy dla upraw zbieranych jesienią i budzi obawy o warunki siewu i rozwoju ozimin. Wczoraj MARS (unijny serwis monitorujący uprawy) obniżył prognozę plonowania kukurydzy i buraków cukrowych.

W poniedziałek StatCan obniżył nieco swoją prognozę zbiorów pszenicy, ale podniósł oczekiwaną produkcję kukurydzy i soi w Kanadzie. Zbiory pszenicy powinny wynieść 34,1 mln ton (32,3 mln ton rok temu i 36 mln ton według USDA). Produkcja rzepaku szacowana jest na poziomie 19,4 mln ton w porównaniu do 19,5 mln ton w 2019 roku.

 

Zamknięcie poniedziałkowej sesji na giełdowym rynku zbóż i oleistych - 14.09.2020:

 

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło cen: www.barchart.com