Nowe szczyty notowań kukurydzy i soi po publikacji najnowszych amerykańskich prognoz

Piątek zamknął się silnymi wzrostami notowań kukurydzy i kompleksu sojowego w Chicago, jednocześnie taniała pszenica. Analogicznie tydzień zamknęły unijne kontrakty. Najnowsze prognozy USDA przyniosły (zgodnie z oczekiwaniami) cięcie oczekiwanej wydajności kukurydzy i soi w USA. Zmniejszony został też mocno areał zbiorów kukurydzy (wyłącznie w stanie Iowa - straty po huraganie z 10-go sierpnia). W konsekwencji USDA zrewidowało w dół prognozę krajowych zbiorów obu upraw oraz zapasy na koniec sezonu 2020/21 (też w skali globalnej).

Skrót prognozy USDA z 11-go września 2020:

Aktualizacja comiesięcznych prognoz zakłada mniejsze niż w sierpniu zbiory kukurydzy i soi w USA oraz na świecie. W konsekwencji pogorszyć się powinien bilans obu upraw w porównaniu z sezonem 2019/20. Oznacza to spadek zapasów rok do roku.

Skrajnie różne prognozy dotyczą pszenicy!!! Jeszcze lepsze (m/m) prognozy dla Australii i Kanady (w przyszłości też dla Rosji) i dla paru innych krajów z nawiązką zrekompensowały cięcie produkcji w Argentynie. Stąd nowy rekord zbiorów pszenicy i kolejny sezon z jeszcze większymi - rekordowymi zapasami.

Kukurydza: Obok cięć w USA (-9,6 mln ton), korekta w dół zbiorów dotyczyła też UE (-1,5 mln ton), Ukrainy (-1 mln ton) oraz Kanady i Rosji (po 0,3 mln ton). Jednocześnie USDA podniósł prognozę dla Brazylii o 3 mln ton. W konsekwencji globalne zbiory kukurydzy obniżono o 8,65 mln ton, do 1,1623 mld ton (od sierpnia), a zapasy końcowe spadły o 10,7 mln ton (m/m), do 306, mln ton (309,2 mln ton w sezonie 2019/20).

Soja: Amerykańska produkcja nasion została obniżona o 3 mln ton (w stosunku do sierpnia), a zapasy na koniec sezonu o 4,1 mln ton za sprawą lepszego eksportu w starym sezonie (mniejsze zapasy początkowe).

USDA podniósł jednocześnie prognozę zbiorów soi w Brazylii do rekordowych 133 mln ton (+2 mln ton). W konsekwencji powyższych zmian oczekiwane zapasy globalne soi na koniec sezonu skorygowano w dół o 1,8 mln ton, do 93,6 mln ton (96,0 mln ton sezon wcześniej).

Pszenica: USDA nie zmienił nic w bilansie pszenicy w USA.

W skali globalne najnowszy raport przyniósł spory wzrost i tak już rekordowych prognoz zbiorów. Na 4,5 mln ton korektę w górę złożyły się głównie: Australia i Kanada (+2 i 2,5 mln ton) oraz UE (0,65 mln ton) i Inie (0,4 mln ton). Nie zmieniono natomiast niskich prognoz dla Rosji (tylko 78 mln ton).

Korekta w dół dotyczyła tylko Argentyny (-2 mln ton). Zbiory światowe pszenicy podniesione zostały do nowego rekordu 770,49 mln ton, a i tak już rekordowe zapasy zwiększono o 2,58 mln ton, do 319,37 mln ton (299,78 mln ton w starym sezonie).

W piątek obok miesięcznych prognoz USDA notowania soi wspierane były nowymi zakupami nasion przez Chiny. Także tygodniowe dane eksportowe z USA były korzystne dla soi, ponieważ pokazały rekord historyczny zamówień nasion w skali 1 tygodnia wynoszący 3,162 mln ton.

 

Zamknięcie piątkowej sesji na giełdowym rynku zbóż i oleistych - 11.09.2020:

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło notowań: www.barchart.com