Deficyt opadów negatywnie wpłynął na unijne zboża ozime i rzepak

W swoim majowym biuletynie Europejska Usługa Monitorowania Upraw (MARS) obniża średnią wydajność prawie wszystkich upraw, a szczególnie mocno rzepaku, jęczmienia ozimego i pszenicy.

W przypadku jęczmienia jarego korekta w górę prognozy plonów w Hiszpanii zrównoważyła korektę w dół w innych krajach.  W przypadku pszenicy ozimej średnia wydajność prognozowana jest na 5,72 t / ha, wobec 5,87 t / ha w ubiegłym miesiącu. Oznaczać to będzie spadek o 4,7% roku do roku. W przypadku jęczmienia ozimego średnia wydajność została obniżona do 5,63 t / ha w porównaniu z 5,92 t / ha w ubiegłym miesiącu z powodu pogorszenia warunków upraw. Podobnie jest w przypadku rzepaku - średnia wydajność została obniżona do 2,95 t / ha w porównaniu do 3,14 t / ha oszacowanego w kwietniu. Jest to spadek o -4,4% w stosunku do średniej z 5 lat.

Prognoza plonów średnich w UE:

 

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło: KE