Prognozy średnich plonów zbóż i rzepaku w UE i w Polsce

Unijna jednostka monitorująca uprawy (MARS) opublikowała w poniedziałek 23-go marca swoje prognozy średnich plonów dla UE w tym roku. Plon średni pszenicy miękkiej szacowany jest teraz na 5,88 t/ha, w dół 2,1% r/r, ale o 1,9% powyżej średniej 5-letniej. Wydajność średnią jęczmienia ozimego szacuje się na 5,91 t/ ha, spadek o 3,4% r/r, ale o 2,8% wyżej w stosunku do 5-letniej średniej.

Średnie plonowanie rzepaku (i rzepiku) w UE szacuje się na 3,18 t/ha, czyli o 6,8% wyżej niż rok temu i 3% powyżej średniej 5-letniej.

Prognoza plonów średnich pszenicy ozimej w Polsce zakłada wzrost o 7,2% r/r i 4,9% powyżej średniej. Zakładany wzrost wydajności rzepaku to 8% r/r i 7,7% powyżej średniej. 4%-5% wzrost (r/r) dotyczy wydajności pozostałych zbóż ozimych.

Unia Europejska - prognoza plonów średnich (uprawy ozime) w 2020 roku (prognoza KE z 23 marca 2020);  

  • pszenica miękka: 5,88 t/ha; 6,01 t/ha w 2019 roku i 5,77 – średnia 5-letnia;
  • jęczmień: 5,91 t/ha; 6,11 t/ha w 2019 roku i 5,75 – średnia 5-letnia;
  • żyto: 3,84 t/ha; 3,87 t/ha w 2019 roku i 3,81 – średnia 5-letnia;
  • pszenżyto: 4,14 t/ha; 4,04 t/ha w 2019 roku i 4,03 – średnia 5-letnia;
  • rzepak i rzepik: 3,18 t/ha; 2,98 t/ha w 2019 roku i 3,09 – średnia 5-letnia.

 

Pierwsza prognoza KE dla Polski zakłada średnią wydajność zbóż i rzepaku znacznie powyżej ubiegłego roku oraz średniej.

Prognoza plonów średnich w Polsce (uprawy ozime):

  • pszenica miękka: 4,71 t/ha; 4,39 t/ha w 2019 roku i 4,49 – średnia 5-letnia;
  • jęczmień: 4,42 t/ha; 4,31 t/ha w 2019 roku i 4,26 – średnia 5-letnia;
  • żyto: 2,89 t/ha; 2,72 t/ha w 2019 roku i 2,77 – średnia 5-letnia;
  • pszenżyto: 3,68 t/ha; 3,49 t/ha w 2019 roku i 3,55 – średnia 5-letnia;
  • rzepak i rzepik: 3,00 t/ha; 2,79 t/ha w 2019 roku i 2,78 – średnia 5-letnia.

 

Andrzej Bąk - WGT S.A.

Źródło: KE

 

Wstęp z prognozy MARS za 23-03-2020:

W większości krajów Europy zima 2019/2020 była najcieplejsza lub jedną z najcieplejszych w naszych danych od 1979 roku. W większości regionów średnia dzienna temperatura przekraczała długoterminową średnią o 2 ° C do 4 ° C. Jeszcze większe anomalie temperaturowe panowały we wschodniej i północnej Europie. W wyniku łagodnej zimy uprawy ozime w środkowej, wschodniej i północnej Europie są na ogół w zaawansowanym rozwoju i są w dobrym stanie. Znaczący brak opadów obserwuje się w głównych regionach produkujących pszenicę durum (południowe Włochy, duże części Hiszpanii, Grecji), a także w dużych częściach południowej i wschodniej Rumunii, północnej Bułgarii oraz w regionie Maghrebu. W większości tych regionów prognozuje się wystarczającą liczbę opadów, aby uniknąć bezpośredniego wpływu na potencjał plonów. Natomiast ważne regiony produkujące zboże w północno-zachodniej Europie (Francja, kraje Beneluksu, Niemcy, Wielka Brytania) borykają się z nadmiernie wilgotnymi warunkami. W tych regionach uprawy ozime często nie były jeszcze dobrze zorganizowane, a niezbędne operacje polowe były utrudnione. Siewy roślin wiosennych są również opóźnione w tych regionach, a bardziej ustalona prognoza pogody na drugą połowę marca może być niewystarczająca, aby pozwolić na pełne nadrobienie zaległości polowych.
Na tym wczesnym etapie sezonu prognozowane plony opierają się głównie na trendach historycznych lub wartościach średnich.