Eksport unijnej pszenicy utrzymuje się na wysokim poziomie

W tygodniu kończącym się 22-marca kraje Unii Europejskiej wyeksportowały poza UE 329,714 pszenicy miękkiej. Wynik ten zostanie najpewniej skorygowany w górę wzorem tygodni poprzedzających (eksport z tygodnia poprzedzającego skorygowano w górę o ok. 200 tys. ton, do 634.185 ton). Od początku lipca (początek sezonu 2019/20) wywieziono poza UE 23,21 mln ton pszenicy miękkiej. Jest to rezultat aż o 72% lepszy niż w analogicznym okresie sezonu 2018/19.

Eksport wszystkich gatunków pszenicy oraz mąki pszennej (w ekwiwalencie ziarna) sięgnął już 24,52 mln ton i jest o 69% wyższy niż rok temu (w analogicznym okresie).


W analizowanym tygodniu udział polskiej pszenicy miękkiej w całym eksporcie stanowił połowę (162,61 tys. ton). 


W unijnym eksporcie pszenicy (miękkiej) dominują dwa kraje, są to Francja (33% udział) i Rumunia (17%). W rankingu eksporterów wyprzedzają nas także: Niemcy (13%).


Najwięksi odbiorcy unijnej pszenicy miękkiej:

  • Algieria: 3,5 mln ton (15%);
  • Arabia Saudyjska: 2,4 mln ton (10%);
  • Maroko: 1,6 mln ton (7%);
  • Egipt: 1,5 mln ton (7%);
  • Chiny: 1,2 mln ton (5%).

TEMPO EKSPORTU ZBÓŻ z UNII EUROPEJSKIEJ jest o 65% szybsze - licząc rok do roku (też powyżej średniej pięcioletniej)

 

 


Unijny eksport pszenicy miękkiej (z ekwiwalentem mąki):

 

 

UNIJNY IMPORT ZBÓŻ:

Od początku tego sezonu członkowie UE zaimportowali 19,10 mln ton zbóż, w tym 15,41 mln ton kukurydzy. Jest to o 17% (zboża razem) mniej niż w analogicznym okresie sezonu 2018/19. Tempo importu kukurydzy jest o 13% gorsze od rekordu z poprzedniego sezonu.

Pochodzenie importowanej kukurydzy:

  • Ukraina: 9,0 mln ton (58%);
  • Brazylia: 4,8 mln ton (31%);
  • Serbia: 0,9 mln ton (5%).

 

Import kukurydzy do UE:

 

 

Andrzej Bąk - WGT S.A.

Źródło: Komisja Europejska

Uwaga: Dane dotyczą UE+Wielka Brytania