Zamknięcie notowań wybranych kontraktów futures – poniedziałek, 23.03.20120:

Andrzej Bąk - eWGT