Polski eksport zbóż (poza UE) podwoił się, a import spadł pięciokrotnie w porównaniu z poprzednim sezonem

W tygodniu kończącym się 22-marca udział polskiej pszenicy miękkiej w całym unijnym eksporcie wyniósł 162,61 tys. ton i stanowił 1/2 całego eksportu. W ostatnich 4 tygodniach Polska wyeksportowała średnio po 118 tys. ton pszenicy.


Od początku tego sezonu wyeksportowaliśmy poza UE 2,10 mln ton pszenicy. Pszenica pochodząca z Polski stanowi 9,0% unijnego eksportu pszenicy miękkiej, co daje nam 4 miejsce w rankingu eksporterów tego zboża.

Tempo eksportu polskiej pszenicy miękkiej (poza UE) jest o ponad dwa razy szybsze (+112%) niż sezon wcześniej (w całej UE wzrost sięga 72%).

W sezonie 2018/19 (po 38 tygodniach sezonu) polski eksport tego zboża sięgnął 991,4 tys. ton.


W unijnym eksporcie pszenicy (miękkiej) dominują dwa kraje, są to Francja (33% udział) i Rumunia (17%). W rankingu eksporterów wyprzedzają nas także: Niemcy (13%).

 
Łącznie wyeksportowaliśmy od początku tego sezonu (poza UE) 2,17 mln ton zbóż, w porównaniu do 1,04 mln ton w analogicznym okresie sezonu 2018/19. Oznacza to wzrost o 108% r/r.

 

Import zbóż do Polski (spoza UE) spadł pięciokrotnie w tym sezonie

Od początku obecnego sezonu sprowadziliśmy spoza UE tylko 53,41 tys. ton ziarna, w tym 34,77 tys. ton kukurydzy.

W sezonie 2018/19 (po 38 tygodniach) nasz import zbóż sięgał 262,15 tys. ton, w tym 193,32 tys. ton kukurydzy.

 

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło: Komisja Europejska