Amerykanie podnieśli, w styczniowej prognozie, szacunki produkcji kukurydzy i pszenicy w UE

Styczniowa prognoza podaży i popytu Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa przyniosła trochę niespodzianek. Dotyczyły one szacunków produkcji amerykańskiej kukurydzy i soi w wyjątkowo trudnym sezonie. USDA podniósł w obu przypadkach średni plon. Zrekompensowało to z nawiązką mniejszy zebrany areał, konsekwencją było podniesienie szacunków zbiorów, podczas gdy analitycy oczekiwali ich cięcia.

W przypadku Unii Europejskiej w najnowszym raporcie USDA podniósł produkcję pszenicy i kukurydzy. Wzrost zbiorów obu zbóż wyniósł po ok. 0,5 mln ton, do 154 mln ton - pszenica i do 65 mln ton - kukurydza.

 

Skrót styczniowej prognozy USDA (sezon 2019/20):

 

Pszenica w USA

Amerykanie podnieśli o 0,2 mln ton, do 31,7 mln ton prognozę krajowej konsumpcji pszenicy, pozostawiając pozostałe pozycje bilansu na niezmienionym od grudnia poziomie. Konsekwencją jest korekta w dół zapasów na koniec sezonu o 0,3 mln ton (m/m).

Raport o zasiewach ozimych w USA (pod nowe zbiory, czyli sezon 2020/21) pokazał spadek areału, do poziomu do 12,466 mln ha. Dane okazały się nieco powyżej oczekiwań, ale i tak jest to wynik najgorszy od 1909 r.


Pszenica w skali globalnej

Prognoza globalnej produkcji spadła o 1 mln ton, do nadal rekordowych 764,4 mln ton. Jednocześnie dzięki wyższej (m/m) konsumpcji (754,4 mln ton) obniżono o 1,4 mln ton, do ciągle rekordowych 288,1 mln ton oczekiwane zapasy na koniec sezonu 2019/20.

USDA skorygował w dół zbiory pszenicy w Australii (z 16,1 do 15,6 mln ton) i w Rosji (z 74,5 do 73,5 mln ton) oraz w Kanadzie (z 33 do 32,4 mln ton). 

Cięcia w części zrekompensowane są wzrostem produkcji pszenicy w UE (z 153,5 do 154,0 mln ton).

Amerykanie zmniejszyli oczekiwany eksport z Rosji (-1 do 34 mln ton) i Australii (-0,2 do 8,2 mln ton). Skorzystać ma na tym eksport Unii Europejskiej.

W styczniowej prognozie unijny eksport pszenicy podniesiony został aż o 2 mln ton, do 31 mln ton. Oznaczać to będzie 2 miejsce w rankingu eksporterów tego zboża (przed USA, ale za Rosją)

 


 

Kukurydza w USA

USDA podniósł lekko produkcję kukurydzy (+0,8 mln ton), ponieważ wzrost plonowania z nawiązką zrekompensował mniejszy zebrany areał. Produkcja krajowa szacowana jest na 347,8 mln ton. O blisko 3 mln ton wzrosły też zapasy początkowe (po cięciu zużycia paszowego w sezonie 2019/19). W nieco większym zakresie wzrosła jednak prognoza strony popytowej bilansu. O prawie 6 mln ton podniesiono całkowitą konsumpcję (silny wzrost zużycia paszy i tylko lekki spadek produkcji etanolu), ale o 2 mln ton obniżono szacunki eksportu.

Stąd oczekiwane zapasy końcowe kukurydzy w USA przycięte zostały (m/m) o skromne 0,5 mln ton, do 48,1 mln ton. Oznacza to spadek (rok do roku) o 4,5% (zbiory) i 14,8% (zapasy końcowe).

Kukurydza w skali globalnej

Korekta produkcji w górę dotyczyła, obok USA także UE (+0,4 do 65 mln ton) i Rosji (+0,5 do 14,5 mln ton).

W konsekwencji podniesiono o 2,2 mln ton do 1.111 mld ton światową produkcję tego zboża.

Globalne spożycie wzrosło dużo mocniej, bo o 7,6 mln ton (m/m) do 1.133 mld ton i wyprzedzi poziom produkcji. Stąd USDA obniżył (m/m) o 2,8 mln ton, do 297,8 mln ton oczekiwane na koniec sezonu zapasy kukurydzy. W skali roku światowa produkcja kukurydzy powinna spaść o skromne 1%, ale zapasy aż o 7%. 

Oczekiwany unijny import kukurydzy pozostał na niezmienionym (od grudnia) poziomie 21 mln ton (25,2 mln ton sezon wcześniej). Eksport kukurydzy z Ukrainy podniesiono o 0,5 do 30,5 mln ton.

 


Soja w USA

Amerykanie podnieśli o 0,2 mln ton (m/m), do 96,8 mln ton prognozę krajowej produkcji (lepsze plonowanie z nawiązką zrekompensowało mniejszy zebrany areał). Nieco mniejsze zapasy, przy braku zmian w pozostałych pozycjach bilansu (m/m), sprawiły, że oczekiwane zapasa na koniec sezonu pozostawiono na niezmienionym poziomie 12,9 mln ton.

W skali roku oznaczać to będzie (jeśli prognoza się sprawdzi) spadek amerykańskich zbiorów o 19% i aż o 48% mniejsze zapasy końcowe soi.

 

Soja świat

Zmiany w bilansie globalnym soi, w stosunku do grudnia, są tylko kosmetyczne. Wzrost o 0,2 mln ton zbiorów w USA przełożył się o taką samą korektę w górę zbiorów globalnych, do 337,7 mln ton (-6% r/r). Pozostawiono na tym samym poziomie prognozę zbiorów w Brazylii (rekordowe 123 mln ton) i w Argentynie (wysokie 53 mln ton).

Światowa konsumpcja soi podniesiona została (m/m) o skromne 0,4 mln ton do rekordowych 350,1 mln ton.

Globalne zużycie przewyższyć powinno poziom produkcji i doprowadzić do spadku zapasów końcowych o 12%,w porównaniu z sezonem 2018/19. 

 

Andrzej Bąk - WGT S.A.

Źródło: USDA