Niewielkie wzrosty w Chicago po publikacji miesięcznych prognoz USDA

Najnowsza prognoza Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa przyniosła trochę niespodzianek, ale trudno w niej znaleźć elementy prowzrostowe. Analitycy oczekiwali korekty w dół plonowania i produkcji kukurydzy oraz soi w USA. Tymczasem USDA podniósł w obu przypadkach średnią wydajność, która z nawiązką zrekompensowała mniejszy zebrany areał. W konsekwencji produkcja kukurydzy i soi została nawet minimalnie podniesiona w stosunku do grudniowej prognozy.

Zasiewy pszenicy ozimej w USA spadły (pod nowe zbiory), zgodnie z oczekiwaniami, do najniższego poziomu od 1909 r. (do 12,466 mln ha). Szacunki USDA były jednak nieco powyżej oczekiwań rynkowych.

Prognoza styczniowa nie uwzględniła oczekiwanego wzrostu eksportu amerykańskich zbóż i soi do Chin. Umowa handlowa I fazy ma być podpisana 15 stycznia w Waszyngtonie.

 

Zamknięcie piątkowej sesji - 10.01.20120:

 

Andrzej Bąk - ewgt

Źródło: USDA, www.barchart.com