Z końcem października Komisja Europejska podniosła swoje prognozy zbiorów zbóż w UE, w tym w Polsce - (najnowsze szacunki)

Zdaniem KE zbiory wszystkich zbóż powinny być najlepsze od 2014 roku i wyniosą 313,92 mln ton (+3,26 mln ton od końca września), w porównaniu do 292,69 mln ton w 2018 roku. Oznacza to wzrost o 8,8% w skali roku i 3,6% powyżej średniej pięcioletniej. Ostatnia korekta dotyczyła głównie pszenicy miękkiej (+2 mln ton) i  jęczmienia (+1 mln ton), podczas gdy szacunki zbiorów pozostałych zbóż (też kukurydzy) zmieniły się tylko kosmetycznie.

Najnowsze dane zakładają poziom unijnych zbiorów pszenicy miękkiej na 148,17 mln ton, w porównaniu z 146,14 mln ton przed miesiącem. Produkcja pszenicy durum i miękkiej szacowana jest teraz na 156,02 mln ton. Oznacza to wzrost o 11,5% w porównaniu z 2018 rokiem i wynik o 3,2% lepszy od średniej pięcioletniej.

Tym razem największa korekta w górę produkcji pszenicy dotyczy Wielkiej Brytanii. KE podniosła o 1,14 mln ton, do 16,28 mln ton szacunki zbiorów w tym kraju. Miesiąc wcześniej mocno w górę (+1,2 mln ton), teraz minimalnie (+0,2 mln ton) podniesiono francuską produkcję pszenicy miękkiej, która szacowana jest na 39,75 mln ton - drugi wynik w historii.

Po serii malejących prognoz, tym razem podniesiono symbolicznie oczekiwania zbiorów kukurydzy.  Zdaniem KE produkcja kukurydzy na ziarno powinna wynieść w tym roku 66,86 mln ton. Jeśli prognoza się sprawdzi oznaczać to będzie spadek o 3,6% w porównaniu z doskonałym 2018 rokiem, ale ciągle 1,5% powyżej średniej pięcioletniej.

 

 

Lepsze, niż przed miesiącem, szacunki zbiorów w Polsce

W prognozie z 31-go października 2019 Komisja Europejska podniosła o 0,94 mln ton (w stosunku do września), do 28,89 mln ton prognozę zbiorów wszystkich zbóż w Polsce. Najnowsze dane pokazują, że zbiory zbóż w naszym kraju powinny być o 7,9% lepsze niż w słabym 2018 roku, ale ciągle 3,4% poniżej średniej pięcioletniej.

Największa korekta w górę produkcji (m/m) dotyczyła kukurydzy (+0,51 mln ton), a mniejsza pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa pszenżyta.

Szacunki zbiorów zbóż w Polsce / zmiana rok do roku / zmiana w stosunku do średniej 5-letniej:

    • Pszenica miękka: 10,871 mln ton / +10,7% / -2,4%;
    • Żyto: 2,457 mln ton / +13,4% / +4,7%;
    • Jęczmień: 3,384 mln ton / +11,0% / +4,0%;
    • Owies: 1,245 mln ton / +6,8% / -7,5%;
    • Kukurydza: 3,749 mln ton / -3,0% / -8,0%;
    • Pszenżyto: 4,403 mln ton / +7,8% / -15,7%;
    • Inne zboża: 2,779 mln ton / +5,7% / +3,7%;
    • Zboża razem: 29,912 mln ton / +7,9% / -3,4%.

W tym roku zboża zajmowały w Polsce 7,745 mln hektarów, stanowi to 13,7% areału w skali całej Unii Europejskiej, ale nasz udział w unijnej produkcji zbóż to tylko 9,1%.

 

Porównanie plonów średnich w Polsce / w UE

    • Pszenica miękka: 4,37 t/ha / 6,20 t/ha;
    • Żyto: 2,73 t/ha / 3,85 t/ha;
    • Jęczmień: 3,40 t/ha / 5,14 t/ha;
    • Owies: 2,59 t/ha / 2,94 t/ha;
    • Kukurydza:  5,68 t/ha / 7,55 t/ha;
    • Pszenżyto: 3,44 t/ha / 4,04 t/ha;
    • Inne zboża: 2,94 t/ha / 2,99 t/ha;
    • Zboża razem: 3,73 t/ha / 5,64 t/ha.

 

 

Andrzej Bąk - WGT S.A.

Źródło: KE