Kraje UE importują ogromne ilości kukurydzy z Brazylii i Ukrainy

Na początku sezonu 2019/20 unijny import zbóż wzrósł o 1/4%, a kukurydzy o 32% - licząc rok do roku. Z Ukrainy pochodzi blisko 1/3 sprowadzonej kukurydzy, prawie 40% pszenicy i ponad 90% jęczmienia.

IMPORT -  ZBOŻA RAZEM  (od 1-lipca 2019 do 6-października 2019):

Import wszystkich zbóż do UE od początku tego sezonu wynosi 7,179 mln ton i jest o 26% większy niż przed rokiem (w analogicznym okresie).

IMPORT - KUKURYDZA:

W raportowanym tygodniu (kończący się 6-października) sprowadzono do UE: 470.089 ton kukurydzy. Łącznie w tym sezonie jest to już 5,470 mln ton. Oznacza to wynik o 32% lepszy niż przed rokiem (w tym samym czasie).

Źródła importu kukurydzy:

Blisko 90% kukurydzy importowane jest z dwóch krajów. Są to Brazylia (3,25 mln ton=60%) i Ukraina (1,60 mln ton=29%).

W ujęciu rocznym import kukurydzy z Ukrainy wzrósł o 29%, a z Brazylii aż o 60%.

 

Unijny import kukurydzy:

 

IMPORT -  PSZENICA:

W tygodniu kończącym się 6-października sprowadzono na teren UE  15.840 ton pszenicy (miękka, durum oraz mąka w ekwiwalencie ziarna). Łącznie od początku sezonu zaimportowano 1,215 mln ton pszenicy (razem z mąką w ekwiwalencie ziarna). Jest to wynik o 7% gorszy niż w tym samym okresie sezonu 2018/19.

 

Źródła importu pszenicy:

Źródłem importowanej do UE pszenicy miękkiej jest głównie Ukraina (0,311 mln t=37%), Mołdawia (0,203 mln ton=24%), Kanada (0,130 mln ton=16%). Warto zauważyć, że import ukraińskiej pszenicy miękkiej wzrósł ponad czterokrotnie - licząc rok do roku. 

Pszenica durum sprowadzana jest przede wszystkim z Kanady (0,210 mln ton=57%) i USA (0,079 mln ton=21%).

 

Unijny import pszenicy miękkiej:

 

 

Andrzej Bąk - WGT S.A.

Źródło: Komisja Europejska