Amerykański raport Crop Progress pokazał utrzymujące się opóźnienia w zbiorach kukurydzy, soi i pszenicy jarej

Opublikowany już po zamknięciu poniedziałkowej sesji w Chicago raport USDA pokazał tylko niewielki postęp w zbiorach upraw jarych. Do niedzieli 6-go października farmerzy zebrali tylko 15% planowanego areału kukurydzy i 14% obszaru przeznaczonego na soję. Dla porównania, średnia dla tej daty to zbiory na poziomie 27%-kukurydza i 34%-soja. W ostatnim tygodniu pogorszył się też lekko stan obu upraw. Olbrzymie utrudnienia widoczne są w dokończeniu zbiorów pszenicy jarej. W ciągu tygodnia farmerzy zrobili tylko 1% postęp i ciągle 9% areału czeka na lepszą pogodę.

Postępy i kondycja amerykańskich upraw (raport Crop Progress and Condition) – stan na 06-10-2019:


Tempo zbiorów:

  • Kukurydza: tylko 15% (+4% w tygodniu), w porównaniu do 27% średnio i 33% przed rokiem;
  • Pszenica jara: 91% (+1% w tygodniu), w porównaniu do 99% - średnio i 100% rok temu;
  • Soja: tylko 14% (+7% w tygodniu), w porównaniu do 34% - średnio i 31% przed rokiem.


Kondycja upraw:

  • Kukurydza: 56% upraw zaliczono do dwóch najlepszych kategorii (-1% w ciągu tygodnia).
  • Soja: 53% upraw zaliczono do dwóch najlepszych kategorii (-2% w ciągu tygodnia).

 

Stan upraw kukurydzy jest najgorszy od przynajmniej kilku lat:

 

Także kondycja zasiewów soi jest w tym roku wyjątkowo słaba:

 

Andrzej Bąk - WGT S.A.

Źródło: USDA