Skrót prognoz Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa z 12-08-2019:

Sierpniowa prognoza USDA przyniosła dużo zaskakujących informacji na temat perspektyw zbiorów w USA i wywołała skokową (ok. 6%) przecenę kukurydzy i pszenicy w Chicago. Uczestnicy rynku spodziewali się dalszego pogorszenia perspektyw plonowania i zbiorów kukurydzy i soi w USA. Tymczasem zaktualizowana prognoza zakłada znacznie wyższe, niż miesiąc wcześniej, plony średnie kukurydzy i tylko lekką korektę w dół areału zasiewów. Oznacza to większe, niż wcześniej sądzono, amerykańskie zbiory. Silna konkurencja na rynku eksportowym ze strony dostawców z Ameryki Południowej (Brazylia i Argentyna) i Ukrainy sprawia, że USDA obniża mocno perspektywy krajowego eksportu tego zboża. Konsekwencją jest korekta w górę zapasów na koniec nowego sezonu.(2019/20).  


W tym samym raporcie Amerykanie podnieśli też krajową wydajność i produkcję pszenicy oraz w dużo mniejszym zakresie eksport tego zboża. Sprawia to, że sierpniowa prognoza amerykańskiego bilansu pszenicy jest znacznie lepsza (wyższe zapasy końcowe) od tej sprzed miesiąca.
Lekkiemu pogorszeniu uległa za to prognoza bilansu soi w USA. Trwająca od roku wojna handlowa na linii USA-Chiny, a co za tym idzie drastyczny spadek eksportu, spowodowały przestawienie się części farmerów z uprawy soi na kukurydzę. Zdecydowana korekta w dół obszaru zasiewów przełożyć się powinna na najniższe od sześciu lat zbiory w okolicy 100 mln ton. Sierpniowa prognoza dokonuje jednak tylko niewielkiej korekty w dół zapasów końcowych soi ze względu na zakładany spadek eksportu.

Najważniejsze dane zawarte w prognozach USDA:


KUKURYDZA:


USA:
Wbrew oczekiwaniom analitycy USDA podnieśli krajową produkcję kukurydzy. Prognozowaną wydajność zwiększono do  169,5 buszli/akr (ze 166 b/a w lipcu), a areał zasiewów obniżono z 91,7 do 90 mln akrów. W konsekwencji krajowe zbiory kukurydzy skorygowano w górę z 352,4 (w lipcu) do 353,1 mln ton (jeszcze w maju oczekiwania sięgały nawet 381,8 mln ton). Co ciekawe inne ośrodki analityczne są mniej optymistyczne. Na przykład ostatni raport FAO prognozuje amerykańską produkcję kukurydzy na tylko 330 mln ton, podczas gdy Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) oczekuje 333,5 mln ton. Mniejszy o 2,5 mln ton (niż wcześniej zakładano) eksport amerykańskiej kukurydzy przekłada się na wyższe niż w lipcu zapasy końcowe tego zboża w USA.

Świat:
Obok USA podniesiono też produkcję kukurydzy na Ukrainie, która powinna odnotować w tym roku rekord na poziomie 36,5 mln ton (+2,5 mln ton w stosunku do lipca). Pozytywne zmiany w tych dwóch krajach przekładają się na wzrost podażowej strony światowego bilansu. Amerykanie odpowiadają za aż 1/3 światowej produkcji tego zboża, a razem z Ukrainą za połowę światowego eksportu. Globalne zbiory (sezon 2019/20) prognozowane są teraz na 1,108 mld ton, ale mimo wzrostu nie zaspokoją konsumpcji na poziomie 1,129 mld ton. Oznacza to kolejny sezon ze spadającymi zapasami tego zboża, które nadal jednak pozostaną duże (27,3% rocznego spożycia).

PSZENICA:


USA:
Analitycy USDA skorygowali w górę plonowanie, a co za tym idzie krajową produkcję tego zboża (z 52,3 do 53,9 mln ton). Śladem lepszych zbiorów podniesiono także oczekiwany poziom zużycia paszowego i eksport. Stąd zapasy końcowe w sezonie 2019/20 zostały skorygowane w górę o symboliczne 0,4 mln ton, do 27,6 mln ton.  

Świat:
Nadal prognozowane są rekordowe zbiory pszenicy w skali globalnej na poziomie 768,1 mln ton, które znacznie przekroczą konsumpcję. Sierpniowa prognoza zakłada mniejsze zbiory w Rosji (z 74,2 do 73 mln ton), Kazachstanie (z 14 do 13 mln ton i UE (z 151,3 do 150 mln ton), tylko częściowo zrekompensowane wyższą produkcją w USA, Argentynie i na Ukrainie. W porównaniu z lipcem globalna produkcja została obniżona o 3,4 mln ton, przy jednocześnie mniejszej o 2 mln ton konsumpcji (na rzecz kukurydzy). Powyższe zmiany w bilansie przekładają się na tylko jedno-milionowy spadek zapasów na koniec sezonu (w stosunku do lipca), które to zapasy prognozowane są teraz na rekordowym poziomie 285,4 mln ton (+3,6% r/r).
W stosunku do lipca pogorszyły się oczekiwania w stosunku do rosyjskiego, ale też unijnego eksportu pszenicy. Skorzystać na tym powinni głównie amerykańscy i ukraińscy eksporterzy. USDA obniżył o 0,5 mln ton prognozę eksportu pszenicy unijnej (do 26,5 mln ton) i rosyjskiej (do 34 mln ton). Rosja nadal pozostaje niekwestionowanym liderem w eksporcie pszenicy w sezonie 2019/20. O drugie miejsce walczyć będą Stany Zjednoczone i Unia Europejska ze zbliżoną prognozą po ok. 26,5 mln ton. Tylko nieco mniejszą sprzedaż eksportową pszenicy powinna odnotować Kanada (24 mln ton), a pierwszą piątkę zamknąć powinna Ukraina z wynikiem 19,5 mln ton (rekord).  

SOJA:

USA:
Najnowsza prognoza USDA dokonała korekty w dół amerykańskiego eksportu soi w tym sezonie (w USA sezon kończy się z końcem sierpnia). Przełoży się to na większe (ok. 0,6 mln ton) zapasy początkowe w sezonie 2019/20. W stosunku do lipca o 4,5 mln ton obniżono amerykańską produkcję soi (najmniejszy od wielu lat areał), do tylko 100,2 mln ton. Wynika to z dużej korekty w dół areału zasiewu (oczekiwana wydajność nie zmieniła się od lipca). Zmiany te przekładają się (mimo gorszego o blisko 3 mln ton eksportu) na zmniejszenie krajowych zapasów z 21,6 mln ton (lipiec), do ciągle dużych 20,5 mln ton.

Świat:
Zmiany w amerykańskim bilansie soi przełożyły się bezpośrednio na ograniczenie strony podażowej w skali globalnej i zapowiedź spadku światowych zapasów.
W skali globalnej produkcja soi (sezon 2019/20) powinna wynieść 341,8 mln ton (-5,2 mln ton od lipca), a zużycie 354,3 mln ton.  Nadal doskonałe perspektywy zbiorów soi dotyczą Brazylii (123 mln ton) i Argentyny (53 mln ton), podczas gdy spadek konsumpcji i importu zapowiada się w Chinach (epidemia ASF).
Oczekiwane na koniec sezonu zapasy soi na świecie powinny sięgnąć 101,7 mln ton i będą o prawie 3 mln ton niższe niż zakładała lipcowa prognoza. W porównaniu z sezonem 2018/19 obniżą się one o 11,2%.


Najważniejsze dane liczbowe –  sierpniowa prognoza USDA na sezon 2019/20 (w mln ton):

1. Globalna produkcja przewyższy konsumpcję – oznacza to wzrost zapasów:-11,2%

- Pszenica: produkcja = rekordowe 768,1 / zużycie =758,2 / zapasy = rekordowe 285,4 (+3,6% - rok do roku).

2. Światowa konsumpcja przewyższa produkcję – oznacza to spadek zapasów:

- Kukurydza: produkcja = 1.008,2 / zużycie = 1.129,1 / zapasy = 307,7 (-6,4% - rok do roku);
- Soja: produkcja = 341,8 / zużycie = 354,3 / zapasy = 101,7 (-11,2% - rok do roku).

 

 

Andrzej Bąk - WGT S.A.

Źródło: Raport USDA