Opóźnienia w zasiewach stały się pretekstem dla kapitału spekulacyjnego do odkupowania kontraktów na zboża i kompleks sojowy w Chicago

Jeszcze w tygodniu kończącym się 7 maja fundusze hedgingowe nadal sprzedawały kontrakty terminowe na kompleks sojowy i pszenicę SRW na giełdzie w Chicago. W ciągu ostatnich 6 tygodni kapitał spekulacyjny zwiększył swoje zaangażowanie w grę na spadek cen soi aż o prawie 100 tysięcy kontraktów, zwiększając soją krótką pozycję netto do rekordowego poziomu ponad 163 tys. kontraktów. Sprzedaż kontraktów i wynikające z tego przeceny zepchnęły notowania soi na 10-letnie minima (13 -maja). Spekulacyjna sprzedaż dotyczyła całego kompleksu sojowego, a do gry na spadek cen zachęcają olbrzymie amerykańskie zapasy soi, po rekordowych zbiorach i szczątkowym eksporcie tych nasion do Chin.


Do 30 kwietnia 2019 fundusze hedgingowe sprzedawały masowo także kontrakty na amerykańskie zboża. Spekulacyjna pozycja krótka w kukurydzy osiągnęła wtedy rekordowe 296 tys. kontraktów, a w pszenicy przekroczyła 91 tys. kontraktów i była największa od 14 miesięcy. Notowania obu kontraktów zaliczały swoje długoterminowe minima jeszcze 13 maja, kiedy to byliśmy świadkami zaostrzenia konfliktu na linii USA-Chiny.

Gra na spadek cen amerykańskich zbóż wynikała z oczekiwań wzrostu zapasów kukurydzy i pszenicy na koniec tego sezonu. Pierwsze oficjalne prognozy na nowy sezon zakładają też silny wzrost areału amerykańskiej kukurydzy, a w konsekwencji rekordowe zbiory. Wojna handlowa z Chinami powinna skłonić wielu farmerów do przestawienia się z soi na kukurydzę właśnie. Doskonały stan upraw pszenicy ozimej o tej porze roku zapowiada kolejne w USA dobre zbiory. W nowym sezonie wzrośnie jednak jeszcze bardziej konkurencja na rynku eksportowym pszenicy, ponieważ dużo lepsze niż rok temu zbiory zapowiadają się u wszystkich głównych producentów i eksporterów tego zboża.

W połowie maja, kiedy to kończy się optymalny termin do zasiewów kukurydzy w USA, ponownie pogoda zaczyna wpływać na notowania

Najnowsze dane (raport Crop Progress) pokazują rosnące opóźnienia w zasiewach jarych spowodowane deszczową pogodą na głównych terenach amerykańskich upraw. Już wiadomo że farmerzy nie nadrobią zaległości, a przekroczenie terminów agrotechnicznych przełoży się na niższe plonowanie kukurydzy, a być może utratę części areału na rzecz soi. Duże opóźnienia dotyczą także soi (tu są jednak mniej groźne ze względu na późniejszy termin siewu) i w mniejszym stopniu pszenicy jarej.

Opóźnienia w zasiewach stały się pretekstem dla kapitału spekulacyjnego do odkupowania kontraktów na zboża i kompleks sojowy w Chicago.

Od 14 maja obserwujemy gwałtowne odbicie, którego liderem jest kukurydza. Dużo wyższe notowania amerykańskich kontraktów otworzyły drogę do umiarkowanych wzrostów na giełdzie w Paryżu (mniej spekulacyjny rynek).


Pozycja netto inwestorów spekulacyjnych na zamknięciu sesji w Chicago z 7 maja 2019 / (zmiana tygodniowa):

Chicago - pozycja krótka netto (futures bez opcji):

  • KUKURYDZA: -295.998 / (+22.976) - historyczny rekord krótkiej pozycji netto to: - 344.185 kontraktów z 23 kwietnia 2019;
  • SOJA: -163.028/ (-14.992) – rekordowa pozycja krótka netto!
  • PSZENICA (SRW): -86.931 / (+2.172) – dla porównania historyczny rekord z kwietnia 2016 dla pszenicy SRW to pozycja krótka netto -171.269 kontraktów;
  • OLEJ SOJOWY:  -70.946 / (-12.736) – największa pozycja krótka od grudnia 2018;
  • ŚRUTA SOJOWA: -32.209 / (-17.468).

(+) pozycja długa netto – przewaga kupionych kontraktów (zarabia na wzrostach notowań);
(-) pozycja krótka netto – przewaga sprzedanych kontraktów (zarabia na spadkach notowań);
Zmiana tygodniowa:
(+) zakup netto kontraktów w ostatnim tygodniu;
(-) sprzedaż netto kontraktów w ostatnim tygodniu.

Dane dotyczą kontraktów futures (bez opcji) i pochodzą z Commodity Futures Trading Commission (CFTC).


Andrzej Bąk – www.ewgt.com.pl
https://www.facebook.com/eWGTsa
Źródło: CFTC