Silne wzrosty na zamknięciu sesji w Chicago po gorszych od oczekiwań danych na temat areału zasiewów

 

Zamknięcie sesji z 29-03-2018:

 

Źródło notowań: www.barchart.com

 

Wyniki raportów USDA na tle oczekiwań rynkowych

Raport pokazał gorsze od oczekiwań dane na temat areału zasiewów soi i kukurydzy, ale lepsze dla pszenicy jarej. Szacunki te sprowokowały inwestorów do zakupów kontraktów, a w konsekwencji silnych wzrostów notowań.

USA - areał zasiewów - RAPORT:

KUKURYDZA: 88,0 mln akrów (-2% rok do roku);
SOJA: 89,0 mln akrów (-1% rok do roku);
PSZENICA: 12,6 mln akrów pszenicy jarej (+15% rok do roku).

USA - areał zasiewów - oczekiwania rynkowe (średnia);

KUKURYDZA: 89,5 mln akrów (90,2 mln akrów rok temu);
SOJA: 91,1 mln akrów (90,1 mln akrów rok temu);
PSZENICA: 11,5 mln akrów pszenicy jarej (11,0 mln akrów rok temu – najmniej od 1972 r).

Także w czwartek opublikowany został kwartalny raport o stanie amerykańskich zapasów. Zapasy kukurydzy i soi są większe od oczekiwań, a pszenicy zbliżone do oczekiwań rynkowych.

USA - zapasy na dzień 1-marca - RAPORT:

KUKURYDZA: 8,89 mld buszli (3% rok do roku);
SOJA: 2.11 mld buszli (21% rok do roku);
PSZENICA: 1,490 mld buszli (-10% rok do roku).

USA - zapasy na dzień 1-marca - oczekiwania rynkowe:

KUKURYDZA: 8,706 mld buszli;
SOJA: 2.03 mld buszli;
PSZENICA: 1,498 mld buszli.

 
Andrzej Bąk – www.ewgt.com.pl
https://www.facebook.com/eWGTsa

Źródło: USDA