W przyszłym sezonie zapasy globalne soi poinny nadal rosnąć

Soja jest główną rośliną oleistą, stąd bilans na tym rynku często decyduje o cenach pozostałych nasion. Najnowsze prognozy USDA pokazują, że globalna produkcja soi będzie w tym sezonie rekordowa i przewyższy drugi rok z rzędu przerób. Oznaczać to będzie 11% wzrost zapasów na koniec sezonu 2023/24 i poziom zbliżony do rekordu w sezonie 2018/19.

Zmiany w światowym bilansie soi dla sezonu 2023/24:

  • szacunki zapasów początkowych soi obniżone zostały o 0,8 mln ton do 100,5 mln ton (+8,6% r/r);

  • prognoza produkcji została podniesiona o 0,2 mln ton do 397,0 mln ton (+5% r/r);

  • prognozę zużycia soi skorygowano w górę o 2,5 mln ton do 383,5 mln ton (+4,8% r/r);

  • oczekiwane zapasy końcowe soi zmniejszono o 2,4 mln ton do 111,8 mln ton (+11,2% r/r) - poziom najwyższy od sezonu 2015/16.

 

Bilans na rynku globalnym soi (USDA):Prognoza zapowiada, że w nowym sezonie zużycie soi nie nadąży za olbrzymim wzrostem podaży

 

Prognoza światowego bilansu soi dla sezonu 2024/25:

  • zapasy początkowe - 100,5 mln ton (+11,2 r/r);

  • produkcja – 422,3 mln ton (+6,4% r/r);

  • zużycie - 401,7 mln ton (+4,8% r/r);

  • oczekiwane zapasy końcowe soi – 128,5 mln ton (+15,0% r/r) - poziom najwyższy w historii.Andrzej Bąk

Źródło: majowe prognozy USDA