W światowym bilansie nasion oleistych podaż mocno przewyższa zużycie

Majowa prognoza USDA zakłada, że światowe zbiory nasion oleistych wyniosą w tym sezonie rekordowe 777,1 mln ton w porównaniu do 749,2 mln ton w sezonie 2022/23.

Jednocześnie, USDA podniósł w maju szacowane zużycie (przerób) nasion oleistych i obniżył zapasy początkowe. W konsekwencji bardzo duże szacunki zapasów na koniec tego sezony zostały obniżone ze 130,6 do 128,4 mln ton. Nadal będzie to oznaczać 8% wzrost zapasów globalnych nasion oleistych w skali roku.

Prognoza na sezon 2024/25 – wyższa produkcja, zużycie, ale też zapasy

USDA oczekuje, że światowe zbiory nasion oleistych wzrosną w nowym sezonie o 29 mln ton (4,4%) do nowego rekordu - 687,1 mln ton.

Rekordowa będzie zatem również podaż, która obejmuje także bardzo wysokie zapasy początkowe (128,4 mln ton).

Globalne zużycie nasion oleistych powinno wzrosnąć o 3,4% (w tempie wolniejszym niż produkcja) do 543,6 mln ton.

Stąd USDA prognozuje, że światowe zapasy nasion oleistych na koniec nowego sezonu powiększą się aż o 12,8% (r/r) do historycznego poziomu 144,8 mln ton.

Za poprawę bilansu nasion oleistych odpowiadać ma głównie soja.

 

Andrzej Bąk

Źródło: USDA