W hurcie paliwa są tańsze, ale diesel na stacjach drożał w minionym tygodniu

Według e-Petrol.pl w połowie 46-go tygodnia 2023 za benzynę 95-oktanów i olej napędowy trzeba było średnio zapłacić na krajowych stacjach odpowiednio 6,54 zł/l i 6,72 zł/l. Oznacza to, że cena popularnej 95-ki pozostała na niezmienionym poziomie, ale cena średnia diesla wzrosła o 3 gr/l w skali tygodnia. W tym samym czasie wycena LPG pozostała na niezmienionym poziomie - 3,09 zł/l średnio.

Ceny średnie paliw w detalu: 15-11-2023 / zmiana tygodniowa (według portalu e-petrol.pl):

• Pb98: 7,14 zł/l (0 gr/l);
• Pb95: 6,54 zł/l (0 gr/l);

• ON: 6,72 zł/l (+3 gr/l);
• LPG: 3,09 zł/l ( 0 gr/l).

 

Krajowe ceny, mimo podwyżek, znacznie odbiegają od tych obowiązujących u naszych unijnych sąsiadów

Porównanie z 6-go listopada pokazuje, że diesel był wtedy średnio droższy w Niemczech o 32 eurocenty, a Pb95 o 39 eurocentów.

Cena diesla u naszymi południowych sąsiadów była zwykle zbliżona do naszej, teraz jest ona wyższa średnio o 16 eurocentów na Słowacji, a w Czechach o 12 eurocentów.

W przypadku Pb-95 w Czechach benzyna jest droższa o 12 eurocentów, a na Słowacji o 19 eurocentów.

We wrześniu nastąpiło ręczne sterowanie cen w oderwaniu od realiów rynkowych, a podyktowane zbliżającymi się wyborami

Ceny w hurcie mocno spadały przez pierwsze 3 tygodnie września po stabilizacji w sierpniu i mocnym odbiciu w lipcu. W tydzień po wyborach PKN Orlen rozpoczął proces urealniania cen paliw. Na szczęście dla kierowców światowe ceny ropy spadły mocno ostatnio, a złoty się umocnił. Stąd ostatni tydzień pozwolił na obniżki cen obu paliw w hurcie.

W konsekwencji, od czasu wyborów ceny hurtowe ON wzrosły o 52 grosze, a Pb95 o 27 groszy na litrze. W tym czasie ceny na stacja skoczyły w górę z poziomu 6,0 zł/l do 6,54 zł/l (benzyna) i 6,72 zł/l (diesel).

Jednak, nawet po ostatnich podwyżkach, paliwa są ciągle dużo tańsze na stacjach w stosunku do swoich historycznych maksimów z ubiegłego roku (8,08 zł/l ON z października i 7,95 zł/l Pb-95 z czerwca 2023). Jednocześnie diesel kosztuje na stacjach o 14% mniej niż przed rokiem, ale cena Pb95 jest o tylko 1% niższa w skali roku.

Jeśli jednak dołożymy do obecnych poziomów 0,4-0,7 zł/l (na podstawie cen u naszych południowych sąsiadów), to okaże się, że przynajmniej benzyna byłaby na stacjach  droższa niż rok temu.

Zmiany cen paliw w skali roku i od rozpoczęcia wojny na Ukrainie:

W połowie 46-go tygodnia 2023 uśredniona marża modelowa stacji paliw sięga dla ON 22 gr/l (12 gr/l tydzień wcześniej) i 33 gr/l dla Pb95 (tydzień wcześniej było to 23 gr/l). 

Marże modelowe liczone są od oficjalnych cen hurtowych PKN Orlen i nie uwzględniają upustów (zwykle 15-30 gr/l) udzielanych wcześniej poszczególnym odbiorcom (stacjom paliw), ale też nie uwzględniały upustów wakacyjnych stosowanych przez różne sieci stacji.

Marże modelowe stacji paliw w skali rocznej:

W skali całego 2022 roku średnia marża modelowa stacji paliw na sprzedaży diesla wyniosła 6 gr/l, a dla Pb95 12 gr/l. Są to poziomy dużo niższe niż w kilku poprzednich latach.

Od początku 2023 roku analogiczna marża średnia stacji paliw wynosi po ok. 15 groszy/l dla benzyny 95-oktanów i dla oleju napędowego. O ile marża na sprzedaży benzyny jest w tym roku zbliżona do średniej wieloletniej, to w przypadku ON jest ona w 2023 roku dużo wyższa od średniej.

 

Ceny paliw w kraju:

 

 

 

Dla porównania, notowania ropy Brent (usd/b) na tle zmian kursu usd/pln (lewa oś):


 

W cenniku hurtowym PKN Orlen w skali tygodnia kończącego się 15-go listopada 2023, cena średnia netto diesla i benzyny spadła odpowiednio o 10 i 12 groszy na litrze. Był to spory spadek, który zniwelował część powyborczych podwyżek. Stąd od czasów wyborów parlamentarnych benzyna drożeje w hurcie o "tylko" 26 gr/l, a ON o 52 gr/l.

Warto przypomnieć, że w skali października oba paliwa podrożały o 42-45 gr/l, ale we wrześniu (trwała kampania wyborcza) benzyna potaniała o 65 groszy, a ON o 42 grosze na litrze. Oczywiście, tak tanio mogły zaopatrywać się jedynie podmioty, które wcześniej miały podpisane umowy z Orlenem. Państwowy koncern, jak sam oświadczył, odpowiada za 65% hurtowego i detalicznego rynku paliw. Pozostali właściciele stacji paliw i dostawcy hurtowi podlegają normalnym zjawiskom rynkowym, stąd albo oferują droższe paliwo, albo ponoszą straty na sprzedaży.

Dla przypomnienia, w skali sierpnia ceny hurtowe obu paliw zmieniły w niewielkim zakresie. Za to w lipcu ceny wzrosły odpowiednio o 37 gr/l (Pb95) i 33 gr/l (ON).

Porównując ceny od początku 2023 można zauważyć, że benzyna w hurcie tanieje o 22 gr/l (Pb95), a diesel traci w tym czasie 78 gr za litr (bez VAT).

Ropa pozostaje stosunkowo tania, a złoty się umacnia

Notowania giełdowe ropy Brent spadły na 4-mieasięczne minima 79,5 usd/b przed tygodniem (08.11.2023), podczas gdy aktualnie (środowe popołudnie) surowiec wyceniany jest poniżej 81,5 usd/b. W skali tygodnia ropa podrożała zatem o ponad 2%. Ciągle jednak od październikowych maksimów wywołanych atakiem Hamasu na Izrael dzieli nas ok. 10 dolarów, czyli kilkanaście procent.

Na rynek wracają cyklicznie obawy o przyszły popyt na surowce, które to obawy równoważone są przez cięcia podaży przez OPEC+.

Wycena dolara wahała się w minionym tygodniu w zakresie 4,16  - 4,04 pln. W skali analizowanego tygodnia kurs usd/pln obniżył się o ok. 10 groszy do poziomu najniższego od początku sierpnia tego roku.

Kursy walut mają duże znaczenie dla cen, ponieważ Polska importowała w 2022 roku aż 30% diesla, 23% zużywanych w kraju benzyn i prawie cały LPG.

Wcześniejsze osłabienie złotego przekładało się bezpośrednio na podwyżki cen jedynie LPG, ponieważ ceny pozostałych paliw były sztucznie zaniżane przez państwowy PKN Orlen.

 

Ceny paliw w hurcie (bez VAT):

 
 

 

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło cen: PKN Orlen, e-petrol.pl, barchart.com, KE