KE oczekuje, że tegoroczne zbiory rzepaku w Polsce obniżą się o 2% - r/r

Pierwsza na ten rok prognoza Komisji Europejskiej zakłada, że produkcja krajowego rzepaku spadnie o skromne 1,8% (r/r) do 19,48 mln ton (19,82 mln ton w 2023 roku. Mniejsze zbiory mają być wynikiem mniejszego areału zasiewów (-3,6% r/r) przy zbliżonym do ubiegłorocznego plonie (3,28 t/ha).

Produkcja rzepaku w UE-27 (tys. ton):

 

Krajowa produkcja słonecznika rośnie skokowo od 2020 roku

Według KE zbiory słonecznika w Polsce wyniosą w tym roku 58 tys. ton, co będzie oznaczać wynik o 7 tys. ton gorszy od 2023 roku, ale ciągle blisko 60% powyżej średniej 5-letniej (37 tys. ton). KE ocenia, że obszar upraw słonecznika obniży się w tym roku do 25 tys. ha (-1 tys. ha - r/r), a średni plon spadnie z 2,38 do 2,35 t/ha.

Produkcja słonecznika w Polsce (tys. ton):

 

Wstępna prognoza produkcji nasion oleistych w Polsce

Według prognozy Komisji Europejskiej tegoroczne zbiory nasion oleistych w Polsce powinny osiągnąć poziom 3,59 mln ton w porównaniu do 3,79 mln ton w 2023 roku. Krajowa produkcja nasion oleistych powinna być zatem o 0,2 mln ton niższa niż rok wcześniej, ale o tyle samo powyżej średniej 5-letniej.

Prognoza zakłada, że tegoroczne zbiory rzepaku i słonecznika będą gorsze niż przed rokiem, ale w przypadku nasion lnu odbiją w górę o ponad 10%.

W stosunku do średniej, szczególnie mocno powinna wzrosnąć krajowa produkcja słonecznika (+57%) i rzepaku (+5%). Mimo zapowiadanego wzrostu w tym roku mocno spada zainteresowanie uprawą lnu na nasiona (-18% w stosunku do średniej).

Produkcja nasion oleistych w Polsce w tys. ton (prognoza z 28.03.2024):Andrzej Bąk

Źródło: KE