Ceny towarów i usług wzrosły o 0,1% w grudniu i o 6,2% w skali roku

Według raportu finalnego GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w grudniu o 6,2% w stosunku rocznym (6,6% w listopadzie).

W tym wzrost cen towarów sięgnął 5,5%, a usług 8,2% w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku.

Szybki odczyt, opublikowany na koniec grudnia, wskazywał na inflację roczną na poziomie 6,1 proc. Pełne dane są więc nieco gorsze od wstępnego odczytu.

W stosunku do listopada 2023 ceny towarów i usług wzrosły o 0,1% (w tym usług o 0,8% przy spadku cen towarów o 0,2%). Największy wpływ na spadek miesięczny (cen towarów) miały niższe niż w listopadzie ceny paliw (-1,2% m/m).

 

Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (w %):

 

 

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2023 r. (dwie ujęte kolumny = r/r i m/m):

 

Warto zauważyć, że w skali roku najmocniej wzrosły ceny płacone w restauracjach i hotelach – 9,9%, edukacja – 10,3%. Mocno podrożało też użytkowanie domu (w tym nośniki energii) – 9,2%. oraz żywność i napoje bezalkoholowe – 6,6%.

Wśród żywności znajdą się coraz liczniejsze grupy artykułów, które potaniały od grudnia 2022 (np. mąka, ryż, mleko, masło, oleje roślinne i inne tłuszcze, cukier, i drób).

Inflacja w górę w skali miesiąca, ponieważ wzrost cen usług przewyższył spadek cen towarów

W stosunku do listopada 2023 ceny towarów i usług wzrosły o 0,1% (w tym usług o 0,8% przy spadku cen towarów o 0,2%). Największy wpływ na spadek miesięczny (cen towarów) miały niższe niż w listopadzie ceny paliw (-1,2% m/m).

Niestety w stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług nadal rosły. Tym razem jednak tempo tego wzrostu zmalało z 0,7% w listopadzie do tylko 0,1%. Był to trzeci miesiąc wzrostowy z rzędu po pięciu miesiącach (od maja do września) stabilizacji lub spadków.

Wcześniej, bo do kwietnia 2023 roku, przez 15 kolejnych miesięcy ceny systematycznie rosły.

W skali miesiąca żywność podrożała o 0,2%, ale koszty użytkowania mieszkania (w tym nośniki energii) spadły o 0,1%. W tym samym czasie paliwa do prywatnych środków transportu potaniały o 1,2% w stosunku do listopada.

 

Zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do okresu poprzedniego (w %):

 

Andrzej Bąk

Źródło: GUS