Czerwcowa prognoza USDA przeceniła nasiona oleiste, ale wsparła wzrost cen kukurydzy

Czerwcowa prognoza USDA była prowzrostowa dla amerykańskiej kukurydzy, neutralna dla pszenicy i spadkowa dla soi. Analitycy zdecydowanie podnieśli szacunki eksportu kukurydzy i w niewielkim zakresie pszenicy z USA w tym sezonie. Oznacza to, że USA wejdą w sezon 2021/22 z mniejszymi niż oczekiwano w maju zapasami początkowymi kukurydzy o 3,8 mln ton i o 0,5 w przypadku pszenicy. Jednocześnie obniżono krajową konsumpcję soi w obecnym sezonie i podniesiono zapasy.

Kukurydza w USA:

W bilansie krajowym kukurydzy na nowy sezon (2021/22) nie dokonano jeszcze zmian, stąd cięcie zapasów początkowych bezpośrednio przełożyło się na 3,8 mln ton mniejszymi (niż w maju) zapasami na koniec sezonu 2021/22. Krajowa produkcja kukurydzy nadal oczekiwana jest na wysokim poziomie 380,76 mln ton (+5,7% r/r), ale eksport powinien spaść o 10,2 mln ton (r/r). Powinno to pozwolić na częściowe odbudowanie amerykańskich zapasów kukurydzy. Zapasy na koniec sezonu 2020/21 powinny wzrosnąć o 6,4 mln ton (+22,6% r/r).

Pszenica w USA:

Analitycy USDA ponieśli w czerwcowej prognozie tegoroczną produkcję pszenicy w USA o 0,7 mln ton (m/m), do 51,7 mln ton. Jeśli prognoza się sprawdzi oznaczać to będzie wynik o 2 mln ton (+4%) lepszy niż w 2020 roku.

W nowy sezon USA weszły (zaczął się dla pszenicy w czerwcu) z mniejszymi aż o 4,8 mln ton (-17,2%) niż rok wcześniej zapasami pszenicy. Jednoczesny wzrost spożycia krajowego (r/r) doprowadzić powinien do dalszego uszczuplenia krajowych zapasów.

Zapasy końcowe pszenicy w USA (sezon 2021/22) oczekiwane są na poziomie 20,95 mln ton - tylko minimalnie mniej niż prognozowano w maju, ale o 9,6% mniej niż na koniec sezonu 2020/21.

Soja w USA:

USDA Obniżył nieco krajową konsumpcję w obecnym sezonie (2020/21) i w konsekwencji podniósł zapasy na koniec sezonu do skromnych 3,66 mln ton (-74,4% r/r).

W prognozie czerwcowej na sezon 2021/22 nie dokonano na razie zmian (m/m) areału i plonów średnich oraz strony popytowej bilansu. Zbiory nadal prognozowane są na wysokim poziomie 119,9 mln ton (+6,5% r/r), eksport powinien obniżyć się o 5,6 mln ton (-9% r/r). Stąd korekta w górę zapasów początkowych przeniosła się bezpośrednio na większe (m/m) o 0,41 mln ton (+10,8%), do ciągle małych 4,22 mln ton (+15,3% r/r) zapasów na koniec nowego sezonu.

 

Zamknięcie czwartkowej sesji na giełdowym rynku zbóż i oleistych - 10.06.2021:

 

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło: USDA, www,barchart.com