Unijny eksport pszenicy obniżył sie w tym sezonie o 1/4, ale jest zbliżony do średniej

Według danych Komisji Europejskiej kraje UE wyeksportowały w tygodniu kończącym się 6-go czerwca tylko 122,0 tys. ton pszenicy. Wynik ten zostanie najpewniej skorygowany w górę wzorem tygodni poprzednich ze względu na opóźnienia w raportowaniu. Dla porównania w tygodniu kończącym się 30-go maja 2021 wyeksportowano poza UE 425,3 tys. ton tego zboża, podczas gdy pierwotny raport wskazywał na 296,8 tys. ton.

Od 1 lipca 2020 do 6-go czerwca 2021 (49 tygodni sezonu 2020/21) wywieziono poza UE 24,71 mln ton pszenicy miękkiej. Jest to wynik o 1/4 gorszy niż w analogicznym czasie przed rokiem, ale ciągle zbliżony do średniej pięcioletniej. Wydaje się, że prognozowane przez KE 27 mln ton eksportu pszenicy miękkiej nie zostanie osiągnięte w tym sezonie (trzeba by w tym celu eksportować 650 tys. ton tygodniowo). Zapasy będą zatem większe od tych zawartych w poniższej prognozie.

KE pozostawiła w majowej prognozie eksport pszenicy miękkiej w sezonie 2020/21 na poziomie 27,0 mln ton i 27,7 mln ton razem z durum (+0,1 mln ton durum m/m).

Zdaniem KE zapasy pszenicy miękkiej spadną na koniec sezonu o 0,86 mln ton, do 8,91 mln ton, ale zapasy pszenicy durum zwiększą się o 0,23 mln ton (r/r), do 1,96 mln ton.

Majowa prognoza na nowy sezon (2021/22) zakłada wzrost unijnego eksportu pszenicy miękkiej do 30 mln ton (+11% r/r) i do 1,2 mln ton  - pszenica durum (+71% r/r).

 

Unijny eksport wszystkich zbóż:

W okresie od początku lipca do 6-go czerwca 2021 kraje UE wyeksportowały 38,36 mln ton wszystkich zbóż, w porównaniu do 49,83 mln ton w tym samym okresie sezonu 2019/20. Oznacza to spadek o 23% - licząc rok do roku. Największe spowolnienie eksportu (r/r) dotyczy kukurydzy (-50%), a w przypadku pszenicy miękkiej sięga 26%.

Ostatnia prognoza KE (z 27 maja 2021) zakłada eksport zbóż w całym sezonie 2020/21 na dobrym poziomie 41,7 mln ton (+0,1 mln ton od kwietnia).

Prognoza na nowy sezon (2021/22) zakłada wzrost unijnego eksportu zbóż do 44,46 mln ton (+8% r/r).

 


Przypominam, że sezon 2019/20 był rekordowy dla unijnego eksportu ziarna (55,11 mln ton), a w przypadku pszenicy wywindował UE na pozycję światowego lidera (38,2 mln ton). W sezonie 2019/20 osiągnięto rekordowy wynik w eksporcie dzięki doskonałym zbiorom zbóż w 2019 roku. UE-27 zebrała wtedy roku 297,02 mln ton ziarna zbóż - najwięcej od 2014 roku, kiedy to rekordowe zbiory wyniosły 306,55 mln ton

Ostatnie zbiory zbóż (2020) w UE obniżyły się o blisko 6%, a pszenicy miękkiej o prawie 11% - licząc rok do roku (według KE).

Zbiory pszenicy miękkiej we Francji wyniosły tylko 29,10 mln ton i były o ponad 1/4 mniejsze niż rok temu. Rumunia zebrała tylko 6,39 mln ton tego zboża, czyli o 38% mniej niż przed rokiem. Niemiecka produkcja pszenicy miękkiej obniżyła się o 4% (r/r), do 21,99 mln ton. Za to zbiory pszenicy w Polsce wzrosły zdaniem  KE o 9,9% (r/r) do rekordowych 12,10 mln ton (dane z 25-03-2021).


 
Unijny eksport zbóż:

 

Polska zajmuje 4 miejsce w rankingu unijnych eksporterów zbóż (dzięki eksportowi pszenicy):

 

Eksport pszenicy miękkiej razem z mąką w ujęciu tygodniowym (ekwiwalent w ziarnie):

 

Polska zajmuje 3 miejsce wśród unijnych eksporterów pszenicy w tym sezonie:

 

Pięciu największych odbiorców unijnej pszenicy miękkiej i ich udział (%):

  • Algieria: 5,53 mln ton (22,4%);
  • Maroko: 2,25 mln ton (9,1%);
  • Nigeria: 2,16 mln ton (8,7%);
  • Arabia Saudyjska: 1,98 mln ton (8,0%);
  • Chiny: 1,77 mln ton (7,2%).

 

 

Kierunek eksportu pszenicy miękkiej z poszczególnych krajów w tym sezonie (stan na koniec marca):

 

 

Andrzej Bąk - eWGT.

Źródło: Komisja Europejska