Paliwa są drogie, ale ich ceny pozostają stabilne w maju

W połowie 20-tygodnia 2021 za benzynę 95-oktanów i olej napędowy trzeba było zapłacić na krajowych stacjach paliw odpowiednio 5,26 i 5,19 zł/l. Oznacza to, że w ciągu tygodnia cena średnia obu paliw nie zmieniła się. O stabilizacji świadczy fakt, że cena diesla na niezmienionym poziomie pozostaje już od 9 tygodni, a PB95 od 7 tygodni oscyluje w przedziale 5,25-5,26 zł/l.

Tym razem ceny LPG wzrosły o 4 grosze na litrze (do 2,36 zł/l - średnio) po przecenie o prawie 20 groszy w ciągu dwóch poprzedzających tygodni.

 

Ceny średnie paliw w detalu: 19-05-2021 / zmiana tygodniowa (według portalu e-petrol.pl):

• Pb98: 5,58 zł/l (+2 gr/l);
• Pb95: 5,26 zł/l (0 gr/l);

• ON: 5,19 zł/l (0 gr/l);
• LPG: 2,36 zł/l (+4 gr/l).

 

Ceny paliw w kraju:

 

 

W ciągu roku ceny, zarówno w hurcie, jak i na stacjach paliw wzrosły o ok. 1/3.

 

Zmiany cen paliw w skali roku:

 

W skali 2020 roku średnie marże detaliczne były wyjątkowo wysokie i osiągnęły poziom 25 groszy na litrze Pb95 i 24 grosze na litrze ON. Oznacza to, że stacje paliw zarobiły na sprzedaży każdego litra Pb95 o 37% więcej, a w przypadku ON, aż 124% więcej od średniej z lat 2017-2019.

W okresie 2017-2019 średnia marża detaliczna zawierała się w przedziale 9-13 gr/l dla ON, i sięgała 17-20 gr/l w przypadku Pb95.


 

 

 

 Ceny hurtowe diesla przewyższyły ceny Pb95:

 

Ceny paliw w hurcie:

W hurtowych cennikach I kwartał 2021 rok przyniósł dalszy wzrost cen benzyny 95 i mniejszy diesla. Tegoroczne maksima obydwa paliwa zaliczyły w połowie marca (śladem drożejącej ropy). Wzrosty w dużej części wynikały też z osłabienia złotego wobec głównych walut (kurs eur/pln był wtedy najwyższy od 9 lat). Końcówka marca przyniosła lekkie przeceny i wreszcie stabilizację, która dla benzyny trwa do teraz (19.05.2021). Niestety w przypadku oleju napędowego trzy ostatnie tygodnie przyniosły podwyżki łącznie o ok 16 groszy na litrze i nowe maksima    Wybicie cen ropy w połowie miesiąca zostało zneutralizowane przez silny spadek kursu USD/PLN. W konsekwencji od początku kwietnia ceny hurtowe spadły nawet o skromne 2 grosze Pb95 i o 7 groszy za litr ON. Jednocześnie na stacjach paliw ceny ustabilizowały się na wysokim poziomie.

W połowie 20-go tygodnia 2021 średnia marża stacji paliw (modelowa) ze sprzedaży ON wyniosła 14 gr/l, a w przypadku Pb95 - 22 gr/l. Warto przypomnieć, że w I połowie marca marże te były zerowe lub lekko ujemne.

Do tego należy oczywiście doliczyć 20-30 groszowe upusty od oficjalnych cen hurtowych dla poszczególnych odbiorców detalicznych.

Od początku roku cena hurtowa Pb95 (z VAT) wzrosła o 77 gr/l, a ON 63 gr/l.

W środę (19.05.2021) olej napędowy kosztował w PKN Orlen 5,054 zł/l, a Pb-95 - 5,043 zł/l (cena hurtowa z VAT).

Z doświadczenia wiem, że na najtańszych stacjach diesla można zatankować za ok. 5,0 zł/l, co oznacza, że bazują ona na upustach od oficjalnych cen hurtowych.

 

 

Średnia modelowa marża stacji paliw w ujęciu tygodniowym (na podstawie PKN Orlen):

Średnia modelowa marża stacji paliw na 1 litrze Pb95:

  • 2017: 17 groszy,
  • 2018: 20 groszy,
  • 2019: 18 groszy,
  • 2020: 25 groszy (+36,8% w stosunku do średniej z 2017-2019);
  • 2021: 15 groszy.

Średnia modelowa marża na 1 litrze ON:

  • 2017: 13 groszy,
  • 2018: 9 groszy,
  • 2019: 10 groszy,
  • 2020: 24 grosze (+123,8% w stosunku do średniej z 2017-2019);
  • 2021: 13 groszy.

Obliczono na podstawie cen publikowanych przez PKN Orlen (ceny hurtowe+VAT) i e-Petrol (ceny średnie na stacjach paliw)

Marża stacji paliw obliczana jest na podstawie cen hurtowych publikowanej przez PKN Orlen. W praktyce handlowej funkcjonują jednak upusty dla poszczególnych klientów, stąd od ceny hurtowej (referencyjnej) należy odliczyć ok. 15-20 groszy w przypadku benzyny oraz dwadzieścia kilka do 30 groszy w przypadku oleju napędowego.

 

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło cen: PKN Orlen, e-petrol.pl, barchart.com