Tempo unijnego eksportu zbóż pozostaje w tyle za poprzednim rekordowym sezonem

W tygodniu kończącym się 10-go stycznia 2021 roku kraje UE wyeksportowały 146,49 tys. ton pszenicy miękkiej. Zapewne wynik ten zostanie skorygowany w górę wzorem tygodni poprzednich ze względu na opóźnienia w raportowaniu. Dla porównania w tygodniu kończącym się 31 grudnia 2020 wyeksportowano poza UE 590,89 tys. ton tego zboża.

Od 1 lipca 2020 - do 10 stycznia 2021 (28 tygodni sezonu 2020/21) wywieziono poza UE 13,61 mln ton pszenicy miękkiej. Jest to wynik o 15% gorszy niż w analogicznym czasie przed rokiem, ale zbliżony do średniej pięcioletniej.

Na uwagę zasługuje popyt na unijną pszenicę ze strony Chin, które zajmują drugie miejsce wśród importerów tego zboża (są minimalnie przed Arabią Saudyjską) z wynikiem 1,56 mln ton.

W okresie od początku lipca do 10-go stycznia 2021 kraje UE wyeksportowały 20,67 mln ton wszystkich zbóż, w porównaniu do 25,21 mln ton w tym samym okresie sezonu 2019/20. Oznacza to spadek o 18% - licząc rok do roku. Największe spowolnienie eksportu (r/r) dotyczy kukurydzy (-55%), a w przypadku pszenicy sięga jeszcze 17% (razem miękka i durum).


Przypominam, że sezon 2019/20 był rekordowy dla unijnego eksportu ziarna, a w przypadku pszenicy wywindował UE na pozycję światowego lidera (36,5 mln ton). W sezonie 2019/20 osiągnięto rekordowy wynik w eksporcie dzięki doskonałym zbiorom zbóż w 2019 roku. UE-27 zebrała w ubiegłym roku 297,02 mln ton ziarna zbóż - najwięcej od 2014 roku, kiedy to rekordowe zbiory wyniosły 306,55 mln ton

Tegoroczne zbiory zbóż w UE obniżyły się o blisko 8%, a pszenicy miękkiej o prawie 12% - licząc rok do roku (według KE).

Zbiory pszenicy miękkiej we Francji wyniosły tylko 29,10 mln ton i były o ponad 1/4 mniejsze niż rok temu. Rumunia zebrała tylko 6,05 mln ton tego zboża, czyli o 41% mniej niż przed rokiem. Niemiecka produkcja pszenicy miękkiej obniżyła się o 4% (r/r), do 21,99 mln ton. Za to zbiory pszenicy w Polsce wzrosły zdaniem  KE o 8,5% (r/r) do 11,95 mln ton (dane z 26-11-2020).


 
Unijny eksport zbóż (stan na 10-01-2021):

 

Tempo unijnego eksportu zbóż jest o blisko 1/5 wolniejsze niż rok temu

 

Eksport pszenicy miękkiej razem z mąką (ekwiwalent w ziarnie):

 

 

Pięciu największych odbiorców unijnej pszenicy miękkiej i ich udział (%):

  • Algieria: 2,89 mln ton (21%);
  • Chiny: 1,56 mln ton (12%);
  • Arabia Saudyjska: 1,39 mln ton (10%);
  • Nigeria: 1,05 mln ton (8%);
  • Maroko: 0,79 mln ton (6%);

 



 

IMPORT ZBÓŻ DO UE:

 

Tempo unijnego importu zbóż jest o blisko 1/5 wolniejsze niż rok temu

 

W pierwszych 28 tygodniach sezonu 2020/21 kraje UE (+UK) zaimportowały 12,01 mln ton zbóż (-19% r/r).

W imporcie dominuje kukurydza z wynikiem 8,93 mln ton (74% udział) i pszenica (razem z mąką) - 2,93 mln ton (25% udział). Z tygodnia na tydzień rośnie import kukurydzy z Ukrainy.

 

Import kukurydzy do UE:

Źródła importowanej kukurydzy i ich udział (%):

  • Brazylia: 4,36 mln ton (49%);
  • Ukraina: 2,78 mln ton (31%);
  • Serbia: 0,97 mln ton (11%);
  • Kanada: 0,35 mln ton (4%);
  • Argentyna: 0,22 mln ton (3%).

Pszenica durum (1,62 mln ton) najczęściej sprowadzana jest z Kanady (72%) i z USA (20%).

Pszenica miękka (1,36 mln ton) pochodzi najczęściej z Ukrainy (42%), Kanady (28%), USA (12%) i Rosji (12%).


 

Andrzej Bąk - eWGT.

Źródło: Komisja Europejska

Uwaga: Dane dotyczą UE-27+Wielka Brytania