Poniedziałek przyniósł korektę notowań pszenicy po obu stronach Atlantyku

Notowania pszenicy spadły znacznie we wtorek pod wpływem mocno potrzebnych opadów na terenach upraw w Rosji i USA. Jednak już po amerykańskiej sesji USDA opublikował raport, który pokazał zły stan upraw pszenicy ozimej w USA. Stąd pszenica odrabia straty podczas nocnej sesji w Chicago, a jej śladem drożeje dzisiaj analogiczny kontrakt w Paryżu.

Notowania kukurydzy zmieniały się wczoraj w niewielkim zakresie. Kukurydza nadal znajduje wsparcie w wyniku obniżenia produkcji na Ukrainie, UE i w Stany Zjednoczonych, w sytuacji utrzymującego się silnego popytu ze strony Chin.

Na arenie międzynarodowej USA sprzedały 120,7 tys. ton soi do anonimowych odbiorców i 135 tys. ton śruty sojowej na Filipiny.

Po zamknięciu poniedziałkowych notowań USDA opublikował raport Crop Progress.  Kondycja pszenicy ozimej jest rozczarowująca. Tylko 41% oceniono na dobre lub doskonałe. Zasiewy tego zboża są kompletne w 85% (średnia to 80%).

USDA poinformował, że 72% kukurydzy zostało zebrane do ostatniej niedzieli w porównaniu z 60% w zeszłym tygodniu i 56% w stosunku do średniej z pięciu lat. Jednocześnie zebrano 83% upraw soi, w porównaniu z 75% w zeszłym tygodniu i 73% średnio.

 

Zamknięcie poniedziałkowej sesji na giełdowym rynku zbóż i oleistych - 26.10.2020:

 Andrzej Bąk - eWGT

Źródło cen: www.barchart.com