MIędzynarodowa Rada Zbożowa zapowiada rekordowe zbiory zbóż, ale też rekordową konsumpcję

W swojej pierwszej prognozie na sezon 2020/21 Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) oczekuje, że produkcja wszystkich zbóż wyniesie rekordowe 2,223 mld ton (+2,3% r/r).

Wzrośnie też do rekordowego poziomu globalna konsumpcja zbóż. Światowe zużycie powinno osiągnąć poziom 2,226 mld ton. Oznaczać to będzie (jeśli prognoza się sprawdzi) minimalny spadek zapasów - licząc rok do roku. 

IGC podniosła jednocześnie o 3 mln ton, do 2,175 mld ton, prognozę zbiorów zbóż w tym sezonie (dotyczy kukurydzy głównie w UE), obniżając nieco globalną konsumpcję. Oznaczać to będzie wzrost (w porównaniu z prognozą z lutego) zapasów zbóż na koniec obecnego sezonu.

 

Wstęp do prognozy (tłumaczenie komputerowe):

W ubiegłym miesiącu nasiliły się obawy dotyczące globalnego rozprzestrzeniania się koronawirusa i rosnąca niepewność co do długoterminowych konsekwencji dla produkcji i konsumpcji. Podczas gdy niektóre towary gwałtownie wzrosły w pobliskim popycie, szczególnie w przypadku żywności na bazie ryżu i pszenicy, osłabienie warunków ekonomicznych może w dłuższej perspektywie ograniczyć zużycie, szczególnie w przypadku produktów przemysłowych, takich jak etanol na bazie kukurydzy i skrobia. Mimo że w ostatnich tygodniach zakup niektórych towarów w imporcie przyspieszył, zgłaszane są wyzwania logistyczne, ponieważ ograniczenia w ruchu i środki kwarantanny stają się powszechne. Ograniczenia w transporcie mogą również utrudniać dystrybucję środków produkcji rolnej i zakłócać wiosenne prace polowe, jednak na tym etapie Rada zakłada, że ​​zamiary sadzenia zostaną spełnione. Niemniej jednak prognozy Rady dotyczące podaży i popytu są niepewne, dopóki postęp i czas trwania pandemii nie staną się wyraźniejsze.

 

 

Bilans na światowym rynku zbóż (prognoza IGC z 26-03-2020):  


 

 

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło: IGC