Ceny na krajowym rynku oleistych (tydzień 27.01 - 02.02.2020):

Dane MRiRW pokazują, że analizowanym tygodniu średnia cena zakupu rzepaku wzrosła w zakładach tłuszczowych do 1699 zł/t (netto) z 1690 zł/t - tydzień wcześniej. Rzepak był minimalnie droższy niż rok temu, ponieważ jego cena średnia krajowa, wyznaczona na 27 stycznia 2019 roku, wyniosła 1682 zł/t. W ślad za rzepakiem rosła cena średnia śruty i makucha, ale olej rzepakowy potaniał w skali tygodnia.

 

Pełne dane Min. Rol.:

 

 

Cena zakupu nasion rzepaku w zakładach tłuszczowych:
 

 

 

Ceny sprzedaży oleju rzepakowego, śruty rzepakowej oraz makuchu rzepakowego:

 

 

 

 

Źródło: Min. Rol.