Ceny na krajowym rynku oleistych (tydzień 20-26.01.2020):

Dane MRiRW pokazują, że analizowanym tygodniu średnia cena zakupu rzepaku wzrosła w zakładach tłuszczowych do 1690 zł/t (netto) z 1676 zł/t - tydzień wcześniej. Rzepak był droższy niż rok temu, ponieważ jego cena średnia krajowa, wyznaczona na 27 stycznia 2019 roku, wyniosła 1664 zł/t. W ślad za rzepakiem rosła cena średnia śruty i oleju rzepakowego.

 

Pełne dane Min. Rol.:

 

 

Cena zakupu nasion rzepaku w zakładach tłuszczowych:
 

 

 

Ceny sprzedaży oleju rzepakowego, śruty rzepakowej oraz makuchu rzepakowego:

 

 

 

 

Źródło: Min. Rol.