Ceny na krajowym rynku oleistych – według MRiRW

W tygodniu 13-19.01.2020, średnia cena zakupu rzepaku spadła w zakładach tłuszczowych do 1676 zł/t (netto) z 1677 zł/t - tydzień wcześniej. Rzepak był tylko minimalnie droższy niż rok temu, ponieważ jego cena średnia krajowa, wyznaczona na 20 stycznia 2019 roku, wyniosła 1671 zł/t. W ślad za rzepakiem taniała lekko śruta i makuch, ale cena oleju rzepakowego zdecydowanie wzrosła.

 

Pełne dane Min. Rol.:

 

 

Cena zakupu nasion rzepaku w zakładach tłuszczowych:
 

 

 

Ceny sprzedaży oleju rzepakowego, śruty rzepakowej oraz makuchu rzepakowego:

 

 

 

 

Źródło: Min. Rol.