KE, w swoim comiesięcznym raporcie, obniżyła szacunki zbiorów pszenicy, ale podniosła w przypadku kukurydzy i jęczmienia

W raporcie z 28-11-2019 Komisja Europejska skorygowała o pół miniona ton w górę tegoroczną produkcję zbóż w UE. Według obecnych szacunków kraje UE zebrały w tym roku 318,89 mln ton wszystkich zbóż. Oznacza to wynik o 9% lepszy niż przed rokiem i blisko 4% powyżej średniej pięcioletniej.

Wzrost szacunków zawdzięczamy korekcie w górę produkcji kukurydzy (+0,51 mln ton m/m do 67,37 mln ton) i jęczmienia (+0,19 mln ton m/m, do 62,95 mln ton). Większe zbiory obu zbóż z nawiązką zrekompensowały zmniejszenie o 0,22 mln ton (do 155,81 mln ton) produkcji unijnej pszenicy.

 

Andrzej Bąk - WGT S.A.

Źródło: KE