Eksport polskiego rzepaku wzrósł ponad dwukrotnie w I półroczu tego roku

Według MRiRW w okresie styczeń-czerwiec 2019 wyeksportowaliśmy 100.764 ton rzepaku, w porównaniu do 46.089 ton rok wcześniej. Oznacza to wynik o 119% lepszy niż w tym samym okresie 2018 roku.

W dużo mniejszym stopniu wzrosła (rok do roku) sprzedaż eksportowa oleju rzepakowego. Od stycznia do czerwca tego roku wysłano na eksport 46.854 ton oleju rzepakowego. Jest to 27% więcej niż rok wcześniej.

W zasadzie jedynym liczącym się odbiorcą polskiego rzepaku są Niemcy (95,0% eksportu). Olej wysyłany jest najczęściej także do Niemiec (53%) i Czech (16%), rzadziej do Holandii, Izraela, Szwecji, Litwy, Estonii i Danii.

Import do Polski:

W miesiącach styczeń - czerwiec 2019 zaimportowano do Polski 226.603 ton rzepaku, głównie z Czech, Słowacji, Niemiec, Ukrainy i Węgier. Jest to wynik aż o o blisko 30% gorszy niż w tym samym okresie 2018 roku.

W tym samym czasie sprowadzono do kraju 69.203 ton oleju rzepakowego, w porównaniu do 84.281 ton w 2018 roku. Oznacza to spadek o 18%.

Z powyższych danych wynika, że Polska była w I 2019 półroczu importerem netto rzepaku i oleju rzepakowego.

 

Andrzej Bąk - WGT S.A.

Źródło: MRiRW

 

Pełne dane:

 

Polski handel nasionami rzepaku (CN 1205) w I-VI 2019 r.:

(dane wstępne według ważniejszych krajów)

 

 

 

 

Polski handel olejem rzepakowym (CN 1514) w I-VI 2019 r.:

(dane wstępne według ważniejszych krajów)

 

 * Dane wstępne 

UWAGA: * Dane za okres: I-VI 2019 r. są wstępne, w trakcie weryfikacji – mogą być obarczone istotnymi błędami

 

 

Źródło: MRiRW, za M.F.