Ceny na krajowym rynku zbóż

Renata Barczyk - PHU START: Nowy rok rozpoczął się spadkami cen zbóż. Czy to nowa tendencja, czy tylko taki okres - trudno dzisiaj określić. Ceny jakie chcą zapłacić za ziarno kupujący i te, których oczekują producenci rolni, bardzo się rozeszły (często o 100-200 zł/t).

W portach już na koniec roku pojawiły się  oferty zakupu z niższymi cenami na dostawy styczniowe. Niewielu Kupujących decyduje się na zakup zboża powyżej ceny minimalnej. Występuje duża różnica cen w poszczególnych regionach kraju.

Większy popyt na ziarno jest w Kujawsko-Pomorskim i w centrum kraju. Tam też aktualnie są najwyższe ceny. Największym zainteresowaniem cieszy się teraz żyto, kukurydza i pszenica. Jęczmień i owies są nadal mało popularne.

Za granice wyjeżdża ziarno zakupione w ubiegłym roku. Popyt z tego kierunku jest na razie minimalny.

Zupełnie inna jest sytuacja jest na rynku rzepaku. Cena przebija kolejne maksyma. Aktualnie można za nasiona rzepaku otrzymać od 3450 do 3500 zł/t.

 

Ceny transakcyjne na dzień 05.01.2022:

 

Renata Barczyk - eWGT (PHU START)

Konsultacja cenowa: Sylwester Dudziak - eWGT.

 

 

30.11.2021:

Od kilku dni ceny zbóż na światowych giełdach spadają. Początkowo następnego dnia „odrabiały” straconą pozycję, jednak teraz ten minus (mimo wysokiego kursu EU) widać bardzo widocznie.

Największy spadek ceny dotyczy rzepaku. Jeszcze 12 listopada 2021 rzepak przebił poziom 710 EU. W  kraju za rzepak najwyższa cena jaką można było uzyskać to 3400 zl/t. Jednak to już jest historia. Aktualna cena rzepaku na giełdzie MATIF to 650 EU, a przy dzisiejszym kursie walut zakłady tłuszczowe oferują max cenę na poziomie 3120-3140 zł/t netto.

Notowania giełdowe zbóż mocno spadają od kilku dni. Różnice kursowe spowodowały, że nie wpływało to na cenę ziarna w portach. Aktualna cena pszenicy konsumpcyjnej w portach to 1400-1420 zł/t (G/G), a kukurydzy 1140-1150 zł/t. Jednak nie wszyscy eksporterzy kupują, część z nich czeka na niższa cenę.

W kraju nie odczuwa się jeszcze spadku cen, a wynika to z malej podaży ziarna w ofertach sprzedaży.

Podmioty skupowe często płacą więcej niż w portach. Jest to uzależnione od regionu, a rozbieżności cenowe są duże.

Jednak grudzień jest to miesiąc w którym wielu producentów wystawia ziarno na sprzedaż. Czy ceny utrzymają trend wzrostowy - pokażą najbliższe dni.

 

Ceny transakcyjne na dzień 30.11.2021:

 Renata Barczyk - eWGT (PHU START)

Konsultacja cenowa: Sylwester Dudziak - eWGT.

 

 

16.11.2021:

Ceny rzepaku i zbóż na światowych rynkach cały czas rosną. Przenosi się to bezpośrednio na sytuację w kraju. Popyt na zboża jest duży, a podaż ziarna zbóż i nasion rzepaku niewielka. Aktualnie największy obrót na rynku odbywa się mokrą kukurydzą. Pozostałe ziarna jak tylko pojawiają się w ofertach sprzedaży natychmiast znikają. Młyny i przetwórnie pasz często zmuszone są zakupić zboże powyżej cen portowych, aby zapewnić ciągłość produkcji. Niższe ceny utrzymują się jeszcze w południowej i wschodniej części kraju. Wielu producentów, mimo że ziarno jest  w magazynach a ceny są bardzo wysokie, nie decyduje się na sprzedaż.

Aktualnie cena pszenicy konsumpcyjnej w portach to 1300 i 1320 zł/t (Gdańsk/Gdynia),  podczas gdy w 2020 roku w tym czasie płacono 900 zł/t.

Pszenżyto skupowane jest w portach po 1100 zł/t (do 19.11.21 w G/G można za to ziarno uzyskać 1200 zł/t). Dla porównania rok temu było to 755-765 zł/t.

Żyto paszowe kosztuje w porcie 1030-1050 zł/t (630-650 zł/t przed rokiem), a kukurydza 1100 zł/t (840 zł/t rok temu).

Za rzepak proponowano dzisiaj (16.11.2021) w kraju 3300- 3370 zł/t, a w portach nawet 3400 zł/t. W listopadzie 2020 roku za rzepak oferowano 1760-1820 zł/t. Podrożała też śruta sojowa, aktualnie to 2044 zł/t (w portach).

Aktualne ceny bez wątpienia wpłyną na wielkość produkcji drobiu i trzodę chlewną, a także na cenę mięsa, jajek, mleka.itd.

 

Ceny transakcyjne na 16.11.2021:

 

 

Renata Barczyk - eWGT (PHU START)

Konsultacja cenowa: Sylwester Dudziak - eWGT.

 

 

26.10.2021:

 

Na światowych rynkach ceny zbóż cały czas utrzymują tendencję wzrostowa, bijając wieloletnie maksyma cenowe. Taka tendencja utrzymuje się też w Kraju. Najwyższe ceny skupu są w portach, ale ziarno eksportowane jest też samochodami.

Największą popularnością cieszy się niezmiennie pszenica konsumpcyjna, która w portach przekroczyła 1200 zł/t netto. Cena pszenżyta, to aktualnie 1000 zł/t netto, a żyto paszowe notowane jest powyżej 930 zł/t netto. Oczywiście ważne są parametry ziarna, a z tym bywają problemy.

Krajowe podmioty skupowe nie pozostają daleko z tylu. Jeżeli chcą zakupić ziarno, muszą urealnić cenę i warunki zakupu. Na giełdzie niewiele jest ofert sprzedaży zbóż, ale nie dotyczy to ziarna kukurydzy, której wraz z postępującymi zbiorami, pojawia się coraz więcej.

Cena rzepaku już na początku października przekroczyła poziom 3000 zł/t netto (w 2020 roku o tej porze rzepak kosztował  1750 zł/t). Aktualnie można go sprzedać (z dowozem do zakładów Tłuszczowych ) w cenie  3150-3200 zł/t netto. Niektóre Zakłady Tłuszczowe są  już zaopatrzona w ziarno do końca tego roku.

Ceny transakcyjne na 26.10.2021:

Renata Barczyk - eWGT (PHU START)

Konsultacja cenowa: Sylwester Dudziak - eWGT.

 

 

 

04.10.2021:

Aktualne ceny zbóż w kraju podążają za cenami na rynkach światowych. Ceny w portach utrzymują tendencję wzrostową, a cena walut ma duże wahania. Za pszenice można otrzymać w portach cenę 1165-1175 zł/t.

W ostatnich dniach mocno wzrosła cena żyta paszowego - do poziomu 900 zł/t.  Pszenżyto można sprzedać w porcie po 960 - 970 zł/t.

Magazyny krajowe podążają za cenami portowymi. Niesprzyjające warunki atmosferyczne odbiły się na jakości ziarna. W jednych regionach jest niska gęstość hektolitrowa ziarna, w innych występuje porost i jest niskie białko.

Cena rzepaku w czwartek 30,09,2021 doszła do poziomu 3000 zł/t netto. Dzisiaj (04.10.2021) w portach oferują za nasiona „tylko” 2960-2970 zł/t.

Cena roślin strączkowych utrzymuje się na poziomie z poprzedniego roku, mimo że plonowanie tych roślin w tym roku było bardzo słabe.

Ceny śruty sojowej mają tendencję spadkowa. Aktualna cena w portach to 1930-1940 zł/t netto.

 

Ceny transakcyjne na 04.10.2021:

 

Renata Barczyk - eWGT (PHU START)

Konsultacja cenowa: Sylwester Dudziak - eWGT.

 

 

 

01.08.2021:

Ten rok dla producentów rolnych jest trudny. Polowa kraju jest objęta suszą…, a druga poł‚owa jest zalana. W kraju cena  pszenicy konsumpcyjnej w portach wzrosła ponownie do poziomu 940-955 zł/t za dostawy w sierpniu 2021.

Cena pszenicy paszowej w skupach jest na poziomie 825-860 zł/t, za jęczmień„ w magazynach krajowych można otrzymać‡ nawet 760-770 zł‚/t (netto).

Cena pozostałych zbóż również wzrosła. Pszenżyto w portach  osiągnęło cenę™ 800 zł/t, a żyto 700 zł‚/t. Ogólnie jest problem z jakością… ziarna.

Zupełnie odwrotnie przedstawia się™ sytuacja z rzepakiem. Jeszcze w pią…tek rano ziarno to można był‚o sprzedać‡ za 2350-2400 zł/t. Jednak na koniec dnia (30.07.2021) informacja o nadwyżkach rzepaku spowodował‚a spadek na giełdzie MATIF o 10,25 eur/t, czyli w poniedziałek należy spodziewać‡ się™ ceny o€“ 50 zł‚/t niższej.

Aktualizacja z 02.08.2021:

W poniedziałek cena rzepaku jest dużo niższa - z dostawą do magazynów skupowych wynosi 2310-2360 zł/t. W kraju cena pszenicy konsumpcyjnej w portach wzrosła do poziomu 950-965 zł/t (za dostawy w sierpniu 2021). Cena pszenicy paszowej w skupach jest na poziomie 835-870 zł/t.

Za jęczmień w magazynach krajowych można otrzymać nawet 760-780 zł/t netto lub poczekać na dostawy we wrześniu do portu po  820-830 zł/t.

Cena pozostałych  zbóż również wzrosła. Pszenżyto w portach osiągnęlo cenę od 830 do 850 zł/t (dostawy sierpień/wrzesień), a żyto od 730 do 740 zł/t (elewator G/G) i w Szczecinie 730-750 zł/t na dostawy sierpień – październik .

 

Ceny transakcyjne zbóż w kraju (netto w zł/t):

 

Renata Barczyk - eWGT (PHU START)

Konsultacja cenowa: Sylwester Dudziak - eWGT.

 

 

26.07.2021:

 

Ten rok jest bardzo nietypowy. Koniec lipca, a żniwa są na półmetku. Zboża są już suche i czekają w kolejce na ścięcie. Jakość ziarna jest bardzo różna. Zależy od okresu wegetacji i ilości wody w glebie. W wielu regionach zboże za szybko wyschło, a ziarno jest drobne i niewykształcone. Ceny w portach i w magazynach krajowych są wysokie. Tradycyjnie najtaniej jest na południu, a najwyższe ceny w północno zachodniej części kraju.

Cena rzepaku na giełdzie MATIF mocno się waha, dzisiaj (26.07.2021) jest na poziomie 523 eur/t. W kraju za rzepak oferują aktualnie od 2275 z/t (południe i wschód kraju) do 2340 zł/t (zachodniopomorskie, wielkopolska).

 

Ceny transakcyjne zbóż w kraju (netto w zł/t):

Renata Barczyk - eWGT (PHU START)

Konsultacja cenowa: Sylwester Dudziak - eWGT.

 

 

09.07.2021:

Pogoda wstrzymała w wielu regionach już rozpoczęte małe żniwa. Starego ziarna na rynku jest niewiele. Ceny są indywidualnie negocjowane. Wszyscy producenci zainteresowani są poziomem cen z nowych zbiorów, ale wstrzymują się z dalszym podpisywaniem umów bojąc się niekorzystnych warunków atmosferycznych. Na giełdach światowych spadki na razie są minimalne.

Na dzień dzisiejszy (09.07.2021) cena pszenicy konsumpcyjnej zbiór 2021 z dostawą w sierpniu do portu, utrzymuje się na poziomie 850-865 zł/t (w zależności od portu i ilości). W kraju podmioty skupowe wystawiły cenę od 770 do 825 zł/t netto .

Na wysokim poziomie utrzymuje się w kraju cena jęczmienia paszowego wycenianego na 670 zł/t na południu kraju, do 735 zł/t w północnych częściach kraju.

Żyto paszowe kosztuje średnio po 600-620 zł/t, pszenżyto 700-720 zł/t (netto).

Na bardzo wysokim poziomie utrzymuje swoja notowania na światowych giełdach rzepak, a jego cena oscyluje w pobliżu 530 EU/t.

Cena za nasiona w kraju proponowana jest na poziomie 2300-2340 zł/t netto.

 

Ceny transakcyjne zbóż w kraju (netto w zł/t):

Renata Barczyk - eWGT (PHU START)

Konsultacja cenowa: Sylwester Dudziak - eWGT.

 

 

15.06.2021:

Od kilku dni ceny zbóż na  światowych rynkach spadają, w kraju spadek cen zbóż to średnio 5-10 zł/t - dziennie. Nie dotyczy to ziarna ze zbiorów 2020, ponieważ tych ofert sprzedaży jest mało. Na rynku zawartych transakcji jest niewiele, a cena jest  każdorazowo negocjowana między kupującym i sprzedającym.

Wielu  producentów zdecydowało się wcześniej na podpisanie umów sprzedaży ziarna ze zbiorów 2021, często  w dużo niższej cenie. Aktualne ceny zbóż są bardzo wysokie, ale wielu producentów ma już podpisane umowy na 50% planowanych zbiorów.

Znacznie większe spadki cen dotyczą rzepaku z dostawą w sierpniu 2021 r., ale różnice cen w umowach z dostawą w lipiec/sierpień 2021 są bardzo duże.

Zwykle najlepsze ceny zawierają umowy podpisywane w styczniu/lutym. W tym roku były to ceny na poziomie 1740-790 zł/t w porcie. W tym roku jednak na początku czerwca oferowano ceny w porcie aż 2360-2380 zł/t, a 2230zł/t.

 

Ceny transakcyjne zbóż w kraju:

Renata Barczyk - eWGT (PHU START)

Konsultacja cenowa: Sylwester Dudziak - eWGT.

 

 

02.06.2021:

 

Ceny zbóż w kraju utrzymują się na stałym - wysokim poziomie. W portach (Gdańsk/Gdynia) za dostarczoną pszenicę konsumpcyjną płacą 975-985 zł/t, za pszenżyto 900-905 zł/t, a za żyto paszowe nawet 815-825 zł/t. Na rynku krajowym ofert sprzedaży zbóż jest coraz mniej, dlatego młyny i mieszalnie pasz potrafią zapłacić więcej od eksporterów.

Za rzepak można by było dzisiaj (02.06.2021) uzyskać powyżej 2800 zł/t na gospodarstwie, ale starych nasion nie ma w ofertach sprzedaży. Za rzepak z nowych zbiorów proponowane ceny skupu są bardzo wysokie.

Pozostałe tegoroczne zboża też mają wysokie ceny skupu w kontraktach terminowych.

Dużo umów jest już podpisanych, a że uprawy wyglądają dobrze, to podpisywane są kolejne na tegoroczny zbiór.

 

Ceny transakcyjne zbóż w kraju:

Renata Barczyk - eWGT (PHU START)

Konsultacja cenowa: Sylwester Dudziak - eWGT.

 

 

19.04.2021:

Sytuacja na krajowym rynku zbożowym uległa zmianie. Pszenica konsumpcyjna, która przez szereg miesięcy była najbardziej poszukiwanym towarem, aktualnie nie cieszy się już takim powodzeniem. Popyt na to ziarno znacznie zmalał. Eksporterzy kupują niewiele, obniżyli ceny do poziomu 910-920 zł/t netto. Taką samą cenę zakupu wystawiły młyny i mieszalnie pasz.

Nie wszyscy producenci rolni akceptują taki poziom ceny pszenicy, stąd zawartych transakcji w tych cenach jest niewiele. Ceny pozostałych zbóż utrzymują się na wysokim poziomie. W portach cały czas kupowane jest pszenżyto po 840-850 zł/t, żyto paszowe po 750-760 zł/t i kukurydza po 950-960 zł/t netto.

Zaskakują wszystkich bardzo wysokie ceny proponowane w umowach terminowych na zbiór 2021. Za pszenicę konsumpcyjną dostarczoną do portów we wrześniu można otrzymać od 865 do 880 zł/t, za pszenżyto od 750 do 780 zł/t, a za żyto 650-680 zł/t netto. Zainteresowanie producentów podpisywaniem umów na nowe zbiory w tych cenach jest bardzo duże.

Rekordowy poziom  ceny utrzymuje cały czas rzepak. Nasion ze zbiorów 2020 jest już niewiele. Dużo tłoczni wstrzymało skup. Zakupy na rynku dotyczą głównie realizacji zawartych wcześniej umów, ale umowy na zbiór 2021 mają teraz ceny na poziomie 2080-2135 zł/t w zależności od miejsca dostawy.

 Ceny transakcyjne zbóż w kraju:

Renata Barczyk - eWGT (PHU START)

Konsultacja cenowa: Sylwester Dudziak - eWGT.

 

 

 

22.03.2021:

Ceny pszenicy konsumpcyjnej na światowych rynkach od początku marca systematycznie spadają (cena z 01.03.2021 to 250 eur/t, cena z 19.03.2021 to 219,75 eur/t). Nie przekłada się to jednak na cenę pszenicy w Polsce. Aktualnie eksporterzy wystawili w ofertach zakupu w porcie cenę pszenicy 980-990 zł/t netto, ale jest bardzo mało zawartych transakcji na to zboże. Kupuje tylko ten, kto musi, ponieważ producenci rolni żądają ceny 960-1000 zł/t netto u siebie na gospodarstwie.

Niezmiennie utrzymują się wysokie ceny w portach na pszenżyto, jęczmień i żyto. Aktualnie podpisuje się dużo kontraktów na dostawy terminowe na zbiory 2021, gdzie za pszenicę konsumpcyjną można uzyskać cenę 850-870 zł/t netto, za żyto 650-660 zł/t netto, za pszenżyto 745-760 zł/t netto – w zależności od portu i terminu realizacji.

Nadal utrzymują się bardzo wysokie ceny na rzepak – zarówno za zbiór 2020 (cena 2300-2400 zł/t netto), jak i za zbiór 2021 (1950-2000 zł/t netto, zależnie od magazynu).

W ofertach nadal obowiązują wysokie ceny oleju i pasz białkowych, chociaż cena śruty sojowej spadła do poziomu 2000 zł/t netto.

Ceny transakcyjne zbóż w kraju:

 

 

Renata Barczyk - eWGT (PHU START)

Konsultacja cenowa: Sylwester Dudziak - eWGT.

 

 

 

05.03.2021:

 

Ceny zbóż i rzepaku nadal utrzymują się na wysokim poziomie, mimo, że cena pszenicy konsumpcyjnej na giełdzie MATIF dzisiaj (05.03.2021) spadają, to cena w portach utrzymuje się powyżej 1000 zł/t netto. Cały czas duży jest popyt na pszenicę, kukurydzę, pszenżyto i żyto, a ceny przekroczyły wieloletnie maksyma. Jest też okazja żeby w bardzo korzystnej cenie sprzedać ziarno z terminem realizacji sierpień–październik 2021.Oferowana cena pszenicy konsumpcyjnej w porcie to 840-860 zł/t, pszenżyta 740-50, czy żyta 650-660 zł/t. Jedynie cena owsa  znacznie odbiega od pozostałych zbóż i utrzymuje się na poziomie 610-650 zł/t.

Wieloletnie rekordy cenowe w tym roku bije rzepak, którego  cena w kraju zbliża się do poziomu 2500 zł/t. Wysokie ceny płacą głównie pośrednicy, którym brakuje towaru na realizację podpisanych wcześniej umów. Na giełdzie MATIF aktualnie rzepak wyceniany jest na 519 EU/t (i nadal rośnie). Bardzo korzystne są też ceny na rzepak z nowych zbiorów  z terminem realizacji sierpień/ wrzesień 2021. W magazynach krajowych podpisywane dzisiaj umowy były w cenie od 1880 do 1940 zł/t.

 Ceny transakcyjne z dnia 05.03.2021:

 

Renata Barczyk - eWGT (PHU START)

Konsultacja cenowa: Sylwester Dudziak - eWGT.03.2021:

 

22.03.2021:

W ostatnich dniach znacznie wzrosły ceny pszenicy i rzepaku na giełdzie MATIF, co przełożyło się a wzrost ceny zbóż w portach. Dzisiaj (23.02.2021) pszenica konsumpcyjna kosztowała z dostawą do portu 1015-1020 zł/t netto (termin realizacji  marzec - kwiecień 20210), pszenżyto 840-850 zł/t, a żyto 735 zł/t. Wzrost ceny spowodował usztywnienie producentów rolnych, którzy w oczekiwaniu na jeszcze wyższą cenę wstrzymują się od sprzedaży.

Mieszalnie pasz i fermy drobiu z różnym skutkiem szukają pszenicy paszowej i kukurydzy.

Inna sytuacja jest na rynku rzepaku. Aktualnie przy cenie nasion na poziomie 2100-2200 zł/t jest duża liczba sprzedających, natomiast kupujących jest niewielu, a ich maksymalna cena  to 2100 zł/t netto. Czy dzisiejszy wzrost ceny rzepaku na giełdzie  MATIF  o 11 euro (do poziomu 472 eur/t) rozwiąże sytuację? Bardzo wysoka jest cena skupu rzepaku na żniwa 2021.

 

Renata Barczyk - eWGT (PHU START) 

 

 

27.01.2021:

Ceny na giełdzie Matif powoli wracają do maksymalnych poziomów z poprzedniego tygodnia, stąd za pszenicę konsumpcyjną można ponownie otrzymać w porcie 1000-1020 zł/t (jeszcze w poniedziałek 25.01.2021 obowiązywała cena 980 zł/t).

Umowy na dostawy do portu podpisywane są z terminem realizacji od lutego do kwietnia 2021 r. Dużym zainteresowaniem cieszą się propozycje zawierania umów na zboża ze zbiorów 2021. 

Aktualna (na 27 stycznia) cena z dostawą do portów z terminem realizacji sierpień-październik 2021 rok to:

  •  Pszenica konsumpcyjnej 12,5% białka:  830-845 zł/t;
  •  Zyto: 610– 625 zł/t;
  •  Pszenżyto:  690-705 zł/t.

 

Ceny transakcyjne z 27.01.2021:

 

Źródło cen:  Renata Barczyk - eWGT (PHU START), Sylwester Dudziak - eWGT