Ceny na krajowym rynku zbóż - maklerzy e-WGT relacjonują

Renata Barczyk - PHU START: Krótkie podsumowanie tegorocznych żniw to „niska wydajność z hektara zbóż i niska cena rynkowa ziarna". Na światowych giełdach od kilku dni notowania pszenicy spadają. Aktualna wycena tego zboża na Matif to 165 EU/t (na 21 sierpnia). Stąd też trudno przewidzieć jak długo utrzyma się w porcie cena pszenicy na poziomie 700-710 zł/t.

Spadek cen sprawia, że producenci niechętnie sprzedają pszenicę konsumpcyjną, porównując cenę z rokiem ubiegłym, kiedy za to ziarno otrzymywali 800-860 zł/t.

Ceny żyta w kraju są bardzo niskie i wynoszą przeciętnie 520-550 zł/t. W porcie w Szczecinie na dostawy wrześniowe ustalono cenę na poziomie  570 zł/t, ale w Gdyni tylko 520 zł/t. Wiele magazynów zawiesiła czasowo skup żyta.

Podobna rozbieżność jest w cenie rzepaku. W północno-zachodniej części kraju rzepak jest kupowany w cenie 1560-1590 zł/t i 1620-1630 zł/t z dostawą do portu w Szczecinie. Inna sytuacja jest w okolicy Gdańska/Gdyni, gdzie większość magazynów jest pełna i wstrzymuje się od zakupów, a pozostali kupują w cenie 1530-1550 zł/t.

Wzrasta zainteresowanie zakupem owsa i jęczmienia  konsumpcyjnego oraz Lubinem i bobikiem.

Ceny transakcyjne z dnia 21-08-2019:

 

Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

 

02-08-2019:

 

Żniwa na południu kraju już się skończyły, ale w północnej części kraju dużo zboża jeszcze stoi na polach. Przed punktami skupu tradycyjnie stoją kolejki, ale zboża zebrano w bieżącym roku znacznie mniej. Wydajność z hektara jest niższa, a młyny narzekają na słabe wyrównanie ziarna, małą gęstość hektolitrową pszenicy i dużą zawartość pośladu (często powyżej 20%). Na rynku aktualnie jest mało ofert sprzedaży ziarna o pełnych parametrach.

Na giełdzie Matif, ceny pszenicy spadają, ale w kraju cena pszenicy konsumpcyjnej od lipca utrzymuje cenę na poziomie 700-710 zł/t w portach i  650-680 zł/t w magazynach krajowych. Na stałym poziomie utrzymują też się ceny skupu pozostałych zbóż, a nawet w ostatnim tygodniu o 10 zł/t wzrosła cena pszenżyta i jęczmienia. 

Rzepak w skupie utrzymuje cenę 1555-1570 zł/t, w portach - 1600 zł/t. Jakość nasion jest słaba (małe zaolejenie, male nasiona, przekroczone zanieczyszczenia). W tym roku zebrano też mniej  grochu, bobiku i łubinu, a ziarna są niewykształcone i przesuszone.

 Ceny transakcyjne z dnia 02-08-2019:

 

 

 

Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

05-07-2019:

Ceny zbóż ze starych zbiorów prawie zrównały się z cenami „młodego” ziarna. Nadal dobrze sprzedaje się  pszenica konsumpcyjna i paszowa. W portach kupowana jest pszenica konsumpcyjna o zawartości białka 14 % w cenie 735-740 zł/t - dostawy do końca sierpnia.

Pszenice konsumpcyjną 12,5 % w cenie 715-720 zł/t można sprzedać w portach z dostawą do 15 lipca 2019. W Gdyni kupowana jest  pszenica paszowa (dostawa do 15 lipca) w cenie 700 zł/t i kukurydza po 690 zł/t netto (dostawa 15 lipiec – 15 sierpień). Coraz więcej  świeżo skoszonego ziarna pojawia się w ofertach sprzedaży.

Za  jęczmień paszowy w punktach skupu można otrzymać od 570 do 605 zł/t.  Żyta w ofertach sprzedaży jest jeszcze niewiele, ale aktualna cena średnia w skupach to 550-560 zł/t za ziarno paszowe i 570 zł/t za żyto konsumpcyjne. Najwyższe ceny zakupu są na północy i po zachodniej stronie kraju. Na południu na razie ceny skupu są najniższe. Duża jest rozbieżność w ofertach zakupu rzepaku. Można jeszcze sprzedać rzepak z opcją dowozu do portu w cenie 1550-1560 zł/t (w zależności od terminu dostawy), natomiast ceny skupu w kraju utrzymują się na poziomie 1508-1535 zł/t.

 Ceny transakcyjne na dzień 05-07-2019:

 Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

17-06-2019:

Nowy tydzień  na giełdzie MATIF otworzył się wzrostem cen zbóż. I chociaż we wtorek ceny mają tendencję spadkową, to jednak można zauważyć wyraźne ożywienie.

Na rynku zbożowym jest jeszcze dużo ziarna ze zbiorów 2018, kupujących większe partie towaru jest niewielu, dlatego zainteresowanie wzbudziła nowa propozycja zakupu pszenicy konsumpcyjnej i paszowej z dostawą do portów w cenie 740-760 zł/t. Bardzo małe jest zainteresowanie zakupem jęczmienia paszowego, którego duże ilości są w ofertach sprzedaży, tym bardziej, że małe żniwa rozpoczną się najprawdopodobniej za 10-14 dni. Duża podaż jęczmienia na rynku spowodowała gwałtowny spadek ceny jęczmienia konsumpcyjnego z 800 na 720 z/t.

Uprawy rolne wyglądają  bardzo ładnie, dlatego wielu producentów decyduje się  na podpisanie kontraktów na dostawy ziarna zbóż z nowych zbiorów. Limity na dostawy rzepaku i ziarna zbóż w lipcu i sierpniu powoli się kończą. Producenci dysponujący małą powierzchnią magazynową mają już niewiele czasu na podjęcie decyzji o zakontraktowaniu sprzedaży w tym terminie.

Cena rzepaku w portach na początku tygodnia (17-06-2019) opiewała na poziomie1590 zł/t  netto (dostawa VII-VIII) i 1600-1610 zł/t  przy dostawach we wrześniu 2019.

 Ceny transakcyjne zbóż w zł/t:

 

Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

 

11.06.2019:

 

Ceny zbóż (stary i nowy zbiór) w ciągu minionego tygodnia spadły o ok. 40 zł/t. Podaż ziarna jest bardzo duża, a popyt znikomy. W ofertach sprzedaży dużo jest jęczmienia (cena oscyluje poniżej 700 zł/t), pszenicy i kukurydzy. Handel odbywa się małymi ilościami. Realizacja wcześniej zawartych kontraktów jest przedłużana w czasie. Także dużo jest na rynku krajowym rzepaku. Zainteresowanie kupujących nasiona jest niewielkie.

 


Ceny transakcyjne (netto w zł/t) z 11.06.2019:

 

Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

22-05-2019:

W ostatnich dniach ceny zbóż ponownie spadły o 10-20 zł/t. Podaż na rynku znacznie przewyższa popyt. Małe jest zainteresowanie zakupem, popularnej do tej pory, kukurydzy. Aktualnie najlepiej sprzedaje się żyto konsumpcyjne (sprzedaż żyta paszowego stoi) i pszenica paszowa. Ceny łubinów i bobików spadły średnio o 50 zł/t śladem mniejszego popytu. Nadal w ofertach sprzedaży jest dużo rzepaku, podczas gdy popyt na nasiona jest umiarkowany. Wzrosło zainteresowanie rolników podpisywaniem kontraktów na nowe zbiory.

Ceny transakcyjne z dnia 22 maja 2019:

 

Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

 

29-04-2019:

Ostatnie dni kwietnia przyniosły oczekiwany wzrost cen rzepaku na rynku. Trudno dzisiaj przewidzieć, czy  taki trend utrzyma się dłużej, czy wynika to tylko z zamknięcia kontraktów majowych. Dzisiaj (29-04-2019) można było sprzedać rzepak ze zbiorów 2018 średnio za 1550 zł/t (netto). Umowę na rzepak ze zbiorów 2019 (dostawy VII-VIII 2019) można podpisać w cenie 1570 zł/t (1600 zł/t z dostawą do portu).

Na światowych giełdach cena pszenicy zalicza swoje minima, ale w kraju cena jest jeszcze stabilna. Tylko w portach cena tego zboża spadła o 15-20 zł/t i to sprawia, że oferty zakupu w magazynach krajowych są często korzystniejsze. Aktualnie za pszenicę konsumpcyjną oferuje się 800-830 zł/t, a za ziarno  paszowe o 10 zł/t mniej (w zależności od rejonu).  Obniżyła się natomiast (o 10-15 zł/t) cena pszenicy ze zbiorów 2019, do poziomu 705-720 zł/t (netto).

Liczba zawartych transakcji kupna-sprzedaży na zboża ze zbiorów 2019 jest znacznie niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydaje się, że szanse na wzrost cen po żniwach są małe, ale pogoda sprawia, że producenci boją się podpisywać umowy kontraktacyjne w obawie o wielkość zbiorów.

 

Ceny transakcyjne zbóż i rzepaku z dnia 29-04-2019:

 

 Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

09-04-2019:

 

W pierwszych dniach kwietnia ceny pszenicy wzrosły o 10-15 zł/t. W magazynach krajowych ceny pszenicy konsumpcyjnej oscylują w pobliżu 800 zł/t, podczas gdy w portach jest to 815-820 zł/t. Na rynku widać znaczną nadwyżka podaży tego ziarna, ponieważ popyt jest znacznie mniejszy niż w końcówce marca. Zawartych transakcji jest jednak niewiele. Duży wpływ na sytuację na rynku ma czas wzmożonych prac agrotechnicznych i aktualna pogoda. Susza utrzymuje się w wielu rejonach kraju, co może w przyszłości rzutować na poziom cen.

Aktualnie największym zainteresowaniem klientów cieszy się kukurydza sprzedawana w cenie średniej 690 zł/t netto. Poszukiwane jest też żyto konsumpcyjne i jęczmień konsumpcyjny. Nabywców nie znajduje za to żyto  paszowe.

Spadły ceny pasz białkowych (śruta sojowa 1370 zł/t netto) i otrąb pszennych.

Ceny transakcyjne zbóż na 09-04-2019:

 

Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

 

25-03-2019:

Ruszyła ponownie sprzedaż pszenicy paszowej i konsumpcyjnej, nastąpiła delikatna korekta ceny w górę. W ofertach sprzedaży jest dużo importowanej kukurydzy i jęczmienia paszowego. Popyt na to ziarno jest niewielki. Słabo sprzedaje się też żyto - zarówno paszowe jak i konsumpcyjne. Cena pszenżyta zrównała się z ceną jęczmienia, ale nie wpłynęło to na wzrost popytu. Wielu producentów rolnych szuka jeszcze nasion roślin strączkowych do siewu, jest to ostatnia szansa na sprzedaż, ponieważ ofert eksportowych aktualnie na rynku brak.

Cena rzepaku utrzymuje się na poziomie 1490-1530 zł/t, ale można jeszcze sprzedać nasiona z dostawą do portu w cenie 1550 zł/t.

Widoczne jest duże zainteresowanie kontraktami na zbiory 2019, a proponowana cena pszenicy i rzepaku (z dostawą do portu) jest na wysokim poziomie.

Ceny transakcyjne zbóż na 25-03-2019:

Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

 

 

18-03-2019:

W ostatnich dniach cena pszenicy na giełdzie MATIF lekko „odbiła” do poziomu 189,00 eur/t, ale nie miało to wpływu na rynek krajowy. Ofert sprzedaży pszenicy jest bardzo dużo, zawartych transakcji niewiele. Wynika to głównie z rozbieżności miedzy ceną proponowaną przez producenta, a oczekiwaniami Kupującego.

Popyt na pszenice paszową jest nadal niewielki, a cena transakcyjna nie przekracza kwoty 790 zł/t (z dowozem do odbiorcy). Pszenica konsumpcyjna 12,5% białka jest o 10 zł/t droższa. Na rynku jest aktualnie największe zainteresowanie zakupem kukurydzy paszowej, jednak do transakcji dochodzi tylko w przypadku ceny nieprzekraczającej 700 zł/t (netto w magazynie producenta). Dobrze sprzedaje się też żyto konsumpcyjne, pod warunkiem, że jego cena nie przekracza 720-730 zł/t netto. Jęczmienia paszowego pojawiło się więcej na rynku, co wpłynęło na obniżenie ceny tego ziarna do poziomu 740-780 zł/t.

Sytuacja na rynku rzepaku nie ulega zmianie. W ofertach sprzedaży jest jeszcze dużo tych nasion, a cena utrzymuje się na poziomie 1488-1522 zł/t.

 

Ceny transakcyjne zbóż na 18-03-2019:

 
 

 Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

 

 

01-03-2019:

 

Na giełdach w dalszym ciągu dominują spadki cen. Odbiło się to na cenach skupu w magazynach krajowych. Zawartych transakcji sprzedaży jest mało, ponieważ większość producentów nie zaakceptowała aktualnie obowiązujących na rynku zbożowym cen.  Rozbieżność między oczekiwaniami producentów i cenami rynkowymi jest bardzo duża. Aktualnie cena pszenicy konsumpcyjnej 12,5% białka w magazynach krajowych oscyluje w granicach 800 zł/t, podczas gdy sprzedający oczekują ceny na poziomie przynajmniej 820-830 zł/t na gospodarstwie. Cena pszenicy paszowej jest 10 zł/t niższa.

Podobna sytuacja jest w przypadku rzepaku. Ofert sprzedaży tych nasion jest dużo, ale oczekiwana cena minimalna na gospodarstwie to 1600 zł/t. Aktualna cena kupującego to 1520 zł/t netto.

Ponieważ nasilił się okres prac polowych, wielu producentów wycofało swoje oferty sprzedaży, oczekując ponownego wzrostu cen zbóż.

Ceny transakcyjne zbóż na 01-03-2019:

 

Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

 

 

22-02-2019:

Renata Barczyk - PHU START: Duże spadki cen zbóż i rzepaku na światowych giełdach skutecznie zablokowały popyt na zboża w kraju. Ilość zawartych transakcji w minionym tygodniu była minimalna. Większość czeka na ustabilizowanie sytuacji na rynku.

Podaż pszenicy, żyta czy rzepaku jest bardzo duża, a popyt minimalny. Nie zmienił się tylko popyt na owies, jęczmień, bobik i łubin. Pszenicy konsumpcyjnej w Europie jest aktualnie bardzo dużo. Jej cena w kraju w przeciągu tygodnia spadła o ok. 40 zl/t. Czy ceny zatrzymają się na tym poziomie – pokaże najbliższy tydzień.

Popyt na rzepak jest bardzo mały. Eksport jest minimalny. Towaru na rynku jest jeszcze sporo. Wszyscy którzy liczyli na wzrost ceny zawiedli się.

Ceny transakcyjne zbóż na dzień 22-02-2019:

 Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

 

18-02-2019:

Ostry spadek ceny zbóż i rzepaku na giełdzie MATIF wpłynął na niższe ceny skupu. W portach za pszenice konsumpcyjną 12,5% białka oferowano w piątek (15-02-19) 850-855 zł/t, a za pszenicę 14% białka 870 zł/t.

Cena rzepaku obniżyła się do poziomu 1560-1580 zł/t (netto) w zależności od lokalizacji. Na rynku krajowym, zmiany cen jeszcze nie widać, ale jeżeli  nadal będzie się utrzymywać trend spadkowy, to pomimo wysokiego kursu  EU należy się liczyć z korektami cen w dół.

 Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

04-02-2019:

Od początku lutego ceny rzepaku wykazują tendencję spadkową. Aktualnie obowiązująca cena to 1580 do 1600 zł/tonę nasion (netto). Od dłuższego czasu na rynku utrzymuje się duże zainteresowanie zakupem pszenicy konsumpcyjnej, zwłaszcza o wysokiej zawartości białka.

Aktualnie różnice w cenie pszenicy spłaszczyły się i za 12,5% białka oferowano w portach 880 zł/t  (885 zł/t w Gdańsk/Gdynia). Taką cenę można uzyskać także  w magazynach w Kutnie, w Grodzisku czy w Ostrowie Wlk.  Za pszenicę 14% białka oferuje się w portach 10 zł/t więcej. Na południu i południowym wschodzie kraju, gdzie odległość do portów i do zachodniej granicy jest największa, za pszenice konsumpcyjną 14% białka kupujący oferują 845-850 zł/t, a za kukurydzę 700-710 zł/t.

Popyt za pszenicę paszową jest duży, ale wysoka cena tego ziarna powoduje, że wielu producentów drobiu i pasz decyduje się na zakup tańszej kukurydzy.

 

Ceny zbóż na dzień: 04-02-2019:

 

Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

 

14.01.2019:

Początek nowego roku przyniósł lekki wzrost ceny zbóż i rzepaku. Zmienił się też kierunek transportu zbóż, ponieważ tym razem ceny pszenicy konsumpcyjnej i paszowej w magazynach w centrum kraju są o 5-10 zł/t wyższe od cen portowych.


Wzrost cen pszenicy ciągnie za sobą pozostałe zboża. Trudno ocenić czy taki trend utrzyma się dłużej. Porównując ceny pszenicy na giełdzie Matif z dna 14.01.2019 (203,75 eur/t) i z 02.01.2019 (203,75 eur/t) żadnego wzrostu nie widać.

W ostatnich dniach wzrósł jednak popyt na pszenice zarówno konsumpcyjną jak i paszową. Automatycznie zniknęła z rynku tania kukurydza paszowa. Kupują głównie eksporterzy i młyny.

Dla producentów drobiu i trzody chlewnej korzystniejsze stało się zakupienie gotowych pasz.

Na rynku jest dużo ofert sprzedaży rzepaku, cena  mieści się w granicach 1600-1615 zł/t. Klienci poszukują też roślin strączkowych (łubin, bobik i peluszkę). Owies i jęczmień mają także bardzo korzystną cenę. 

 

Ceny transakcyjne z dnia 14.01.2019:

 

 

Renata Barczyk - (PHU START)

 

 

28-12-2018:

Koniec 2018 roku nie przyniósł znaczących zmian cen na krajowym rynku zbożowym. Ceny zbóż utrzymywały, się cały czas na wysokim poziomie. Ponieważ końcówkę roku mamy już za sobą, to poniżej zamieszczam małe porównanie cen.Pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) utrzymywała się na poziomie 850-870 zł/t, co stanowi od 150 do 200 zł/t więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Podobnie sytuacja cenowa wygląda w przypadku pozostałych zbóż. 

 

Zmiany cen zbóż w skali roku (zł/t):

 

 

W porównaniu najgorzej wygląda rzepak, którego cena w ostatnich dniach na światowych rynkach znacznie spadła. 31-12-2018 notowania rzepaku na giełdzie Matif zamknęły się na poziomie 362,75 eur/t, podczas gdy listopad zakończył się ceną 370,50 eur/t.

W którą stronę pójdą ceny – trudno dzisiaj przewidzieć.

 

Renata Barczyk - (PHU START)