Ceny na krajowym rynku zbóż - maklerzy e-WGT relacjonują

Renata Barczyk - PHU START: W pierwszych dniach kwietnia ceny pszenicy wzrosły o 10-15 zł/t. W magazynach krajowych ceny pszenicy konsumpcyjnej oscylują w pobliżu 800 zł/t, podczas gdy w portach jest to 815-820 zł/t.

Na rynku widać znaczną nadwyżka podaży tego ziarna, ponieważ popyt jest znacznie mniejszy niż w końcówce marca. Zawartych transakcji jest jednak niewiele. Duży wpływ na sytuację na rynku ma czas wzmożonych prac agrotechnicznych i aktualna pogoda. Susza utrzymuje się w wielu rejonach kraju, co może w przyszłości rzutować na poziom cen.

Aktualnie największym zainteresowaniem klientów cieszy się kukurydza sprzedawana w cenie średniej 690 zł/t netto. Poszukiwane jest też żyto konsumpcyjne i jęczmień konsumpcyjny. Nabywców nie znajduje za to żyto  paszowe.

Spadły ceny pasz białkowych (śruta sojowa 1370 zł/t netto) i otrąb pszennych.

Ceny transakcyjne zbóż na 09-04-2019:

 

Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

 

25-03-2019:

Ruszyła ponownie sprzedaż pszenicy paszowej i konsumpcyjnej, nastąpiła delikatna korekta ceny w górę. W ofertach sprzedaży jest dużo importowanej kukurydzy i jęczmienia paszowego. Popyt na to ziarno jest niewielki. Słabo sprzedaje się też żyto - zarówno paszowe jak i konsumpcyjne. Cena pszenżyta zrównała się z ceną jęczmienia, ale nie wpłynęło to na wzrost popytu. Wielu producentów rolnych szuka jeszcze nasion roślin strączkowych do siewu, jest to ostatnia szansa na sprzedaż, ponieważ ofert eksportowych aktualnie na rynku brak.

Cena rzepaku utrzymuje się na poziomie 1490-1530 zł/t, ale można jeszcze sprzedać nasiona z dostawą do portu w cenie 1550 zł/t.

Widoczne jest duże zainteresowanie kontraktami na zbiory 2019, a proponowana cena pszenicy i rzepaku (z dostawą do portu) jest na wysokim poziomie.

Ceny transakcyjne zbóż na 25-03-2019:

Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

 

 

18-03-2019:

W ostatnich dniach cena pszenicy na giełdzie MATIF lekko „odbiła” do poziomu 189,00 eur/t, ale nie miało to wpływu na rynek krajowy. Ofert sprzedaży pszenicy jest bardzo dużo, zawartych transakcji niewiele. Wynika to głównie z rozbieżności miedzy ceną proponowaną przez producenta, a oczekiwaniami Kupującego.

Popyt na pszenice paszową jest nadal niewielki, a cena transakcyjna nie przekracza kwoty 790 zł/t (z dowozem do odbiorcy). Pszenica konsumpcyjna 12,5% białka jest o 10 zł/t droższa. Na rynku jest aktualnie największe zainteresowanie zakupem kukurydzy paszowej, jednak do transakcji dochodzi tylko w przypadku ceny nieprzekraczającej 700 zł/t (netto w magazynie producenta). Dobrze sprzedaje się też żyto konsumpcyjne, pod warunkiem, że jego cena nie przekracza 720-730 zł/t netto. Jęczmienia paszowego pojawiło się więcej na rynku, co wpłynęło na obniżenie ceny tego ziarna do poziomu 740-780 zł/t.

Sytuacja na rynku rzepaku nie ulega zmianie. W ofertach sprzedaży jest jeszcze dużo tych nasion, a cena utrzymuje się na poziomie 1488-1522 zł/t.

 

Ceny transakcyjne zbóż na 18-03-2019:

 
 

 Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

 

 

01-03-2019:

 

Na giełdach w dalszym ciągu dominują spadki cen. Odbiło się to na cenach skupu w magazynach krajowych. Zawartych transakcji sprzedaży jest mało, ponieważ większość producentów nie zaakceptowała aktualnie obowiązujących na rynku zbożowym cen.  Rozbieżność między oczekiwaniami producentów i cenami rynkowymi jest bardzo duża. Aktualnie cena pszenicy konsumpcyjnej 12,5% białka w magazynach krajowych oscyluje w granicach 800 zł/t, podczas gdy sprzedający oczekują ceny na poziomie przynajmniej 820-830 zł/t na gospodarstwie. Cena pszenicy paszowej jest 10 zł/t niższa.

Podobna sytuacja jest w przypadku rzepaku. Ofert sprzedaży tych nasion jest dużo, ale oczekiwana cena minimalna na gospodarstwie to 1600 zł/t. Aktualna cena kupującego to 1520 zł/t netto.

Ponieważ nasilił się okres prac polowych, wielu producentów wycofało swoje oferty sprzedaży, oczekując ponownego wzrostu cen zbóż.

Ceny transakcyjne zbóż na 01-03-2019:

 

Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

 

 

22-02-2019:

Renata Barczyk - PHU START: Duże spadki cen zbóż i rzepaku na światowych giełdach skutecznie zablokowały popyt na zboża w kraju. Ilość zawartych transakcji w minionym tygodniu była minimalna. Większość czeka na ustabilizowanie sytuacji na rynku.

Podaż pszenicy, żyta czy rzepaku jest bardzo duża, a popyt minimalny. Nie zmienił się tylko popyt na owies, jęczmień, bobik i łubin. Pszenicy konsumpcyjnej w Europie jest aktualnie bardzo dużo. Jej cena w kraju w przeciągu tygodnia spadła o ok. 40 zl/t. Czy ceny zatrzymają się na tym poziomie – pokaże najbliższy tydzień.

Popyt na rzepak jest bardzo mały. Eksport jest minimalny. Towaru na rynku jest jeszcze sporo. Wszyscy którzy liczyli na wzrost ceny zawiedli się.

Ceny transakcyjne zbóż na dzień 22-02-2019:

 Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

 

18-02-2019:

Ostry spadek ceny zbóż i rzepaku na giełdzie MATIF wpłynął na niższe ceny skupu. W portach za pszenice konsumpcyjną 12,5% białka oferowano w piątek (15-02-19) 850-855 zł/t, a za pszenicę 14% białka 870 zł/t.

Cena rzepaku obniżyła się do poziomu 1560-1580 zł/t (netto) w zależności od lokalizacji. Na rynku krajowym, zmiany cen jeszcze nie widać, ale jeżeli  nadal będzie się utrzymywać trend spadkowy, to pomimo wysokiego kursu  EU należy się liczyć z korektami cen w dół.

 Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

04-02-2019:

Od początku lutego ceny rzepaku wykazują tendencję spadkową. Aktualnie obowiązująca cena to 1580 do 1600 zł/tonę nasion (netto). Od dłuższego czasu na rynku utrzymuje się duże zainteresowanie zakupem pszenicy konsumpcyjnej, zwłaszcza o wysokiej zawartości białka.

Aktualnie różnice w cenie pszenicy spłaszczyły się i za 12,5% białka oferowano w portach 880 zł/t  (885 zł/t w Gdańsk/Gdynia). Taką cenę można uzyskać także  w magazynach w Kutnie, w Grodzisku czy w Ostrowie Wlk.  Za pszenicę 14% białka oferuje się w portach 10 zł/t więcej. Na południu i południowym wschodzie kraju, gdzie odległość do portów i do zachodniej granicy jest największa, za pszenice konsumpcyjną 14% białka kupujący oferują 845-850 zł/t, a za kukurydzę 700-710 zł/t.

Popyt za pszenicę paszową jest duży, ale wysoka cena tego ziarna powoduje, że wielu producentów drobiu i pasz decyduje się na zakup tańszej kukurydzy.

 

Ceny zbóż na dzień: 04-02-2019:

 

Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

 

14.01.2019:

Początek nowego roku przyniósł lekki wzrost ceny zbóż i rzepaku. Zmienił się też kierunek transportu zbóż, ponieważ tym razem ceny pszenicy konsumpcyjnej i paszowej w magazynach w centrum kraju są o 5-10 zł/t wyższe od cen portowych.


Wzrost cen pszenicy ciągnie za sobą pozostałe zboża. Trudno ocenić czy taki trend utrzyma się dłużej. Porównując ceny pszenicy na giełdzie Matif z dna 14.01.2019 (203,75 eur/t) i z 02.01.2019 (203,75 eur/t) żadnego wzrostu nie widać.

W ostatnich dniach wzrósł jednak popyt na pszenice zarówno konsumpcyjną jak i paszową. Automatycznie zniknęła z rynku tania kukurydza paszowa. Kupują głównie eksporterzy i młyny.

Dla producentów drobiu i trzody chlewnej korzystniejsze stało się zakupienie gotowych pasz.

Na rynku jest dużo ofert sprzedaży rzepaku, cena  mieści się w granicach 1600-1615 zł/t. Klienci poszukują też roślin strączkowych (łubin, bobik i peluszkę). Owies i jęczmień mają także bardzo korzystną cenę. 

 

Ceny transakcyjne z dnia 14.01.2019:

 

 

Renata Barczyk - (PHU START)

 

 

28-12-2018:

Koniec 2018 roku nie przyniósł znaczących zmian cen na krajowym rynku zbożowym. Ceny zbóż utrzymywały, się cały czas na wysokim poziomie. Ponieważ końcówkę roku mamy już za sobą, to poniżej zamieszczam małe porównanie cen.Pszenica konsumpcyjna (12,5% białka) utrzymywała się na poziomie 850-870 zł/t, co stanowi od 150 do 200 zł/t więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Podobnie sytuacja cenowa wygląda w przypadku pozostałych zbóż. 

 

Zmiany cen zbóż w skali roku (zł/t):

 

 

W porównaniu najgorzej wygląda rzepak, którego cena w ostatnich dniach na światowych rynkach znacznie spadła. 31-12-2018 notowania rzepaku na giełdzie Matif zamknęły się na poziomie 362,75 eur/t, podczas gdy listopad zakończył się ceną 370,50 eur/t.

W którą stronę pójdą ceny – trudno dzisiaj przewidzieć.

 

Renata Barczyk - (PHU START)

 

 

10-12-2018:

 

Renata Barczyk - PHU START: Święta zbliżają się wielkimi krokami. Większe firmy zakupy na grudzień mają zakończone. Aktualnie podpisywane umowy mają terminy realizacji na styczeń 2019 r. Spóźnialscy robią jeszcze zakupy z terminem dostaw w grudniu. Już od dłuższego czasu, najlepiej sprzedającym towarem jest pszenica i kukurydza.

Cena pszenicy konsumpcyjnej i paszowej w wielu rejonach różni się o jedynie 10-20 zł/t. Cena jęczmienia i owsa utrzymuje się nadal na wysokim poziomie.

Ziarna drogiego na rynku jest dużo, ale ceny od dłuższego już czasu utrzymują się na zbliżonym poziomie. Nie ma podbijania cen, a do transakcji dochodzi tylko w niższych zakresach cenowych. Wielu hodowców decyduje się na zakup gotowej paszy lub szuka tańszego ziarna importowanego.

Cena rzepaku cały czas oscyluje w pobliżu 1600-1610 zł/t netto na gospodarstwie.

 

 

Ceny transakcyjne zbóż na dzień 10-12-2018: (zł/t - netto)

 

 Renata Barczyk - (PHU START)

 

 

10-09-2018:

 

Ostatnie dni przyniosły znaczny spadek ceny pszenicy konsumpcyjnej na światowych rynkach. W portach za pszenicę konsumpcyjną 12,5% białka oferuje się aktualnie 800 zł/t (netto). Za pszenicę o białku min. 14% i liczbie opadania 280 sek. w portach można uzyskać jeszcze 850-860 zł/t. 

Pszenicę o bardzo dobrych parametrach korzystnie można też sprzedać w kraju, ale bardzo poszukiwana jest też pszenica paszowa, jęczmień czy kukurydza.

Obniżyła się też cena żyta konsumpcyjnego (z 800 do 770 zł/t). Nadal jest to poszukiwany towar, zwłaszcza o liczbie opadania 120-160  sek., ale na wschodzie pojawiło się już żyto importowane w cenie 730 zł/t z odbiorem na granicy.

Coraz więcej producentów wystawia zboże na sprzedaż, jednak zwykle oczekują oni cen z minionego tygodnia. Więcej jest też ofert sprzedaży mokrej kukurydzy, która będzie do odbioru w połowie miesiąca. Średnia cena transakcyjna kukurydzy prosto z pola o wilgotności  30% to 540 zł/t.

Cena rzepaku lekko spadła, trudno dziś uzyskać cenę na gospodarstwie powyżej 1600 zł/t netto. Wystawianego ziarna rzepaku  jest dużo a kupujących niewielu.

W portach skupowane jest także żyto paszowe w cenie 720 zł/t, a w portach Gdańsk/Gdynia pszenżyto w cenie 765-775 zł/t i jęczmień po 800 zł/t.

 

 

 

 

Renata Barczyk - makler WGT (PHU START)

 

 

 

24-08-2018:

Ten rok jest rokiem producenta zbóż. Negocjacje cenowe trwają krótko i towar znajduje natychmiast nabywcę. Ale od kilku dni giełda pokazuje duże minusy. W  minionym tygodniu cena pszenicy spadła o 11 euro (z 211,50 eur/t do  200,75 eur/t). W kraju ceny proponowane za pszenicę konsumpcyjną w porcie zmniejszyły się w tym czasie z poziomu 890 zł/t do 860 zł/t (w piątek). Poniedziałek (27-08-2018) też otworzył się na minusie. Aktualnie cena pszenicy konsumpcyjnej na giełdzie MATIF jest na poziomie 197,75 eur/t. Aktualna cena w porcie to odpowiednio: 845-850 zł/t. Najbliższe dni pokażą czy cena odbije do góry, czy też dalej utrzyma się tendencja spadkowa. Póki co proponowane ceny są znacznie wyższe niż te sprzed roku.

 

Renata Barczyk - makler WGT

 

 

 

10-08-2018:

 

Ceny zakupu, najlepszej jakościowo, pszenicy konsumpcyjnej przekroczyły w portach poziom 900 zł/t. Oznacza to wzrost o ok. 30-50 pln/t w ciągu tygodnia.

 

Ceny transakcyjne z dnia 10-08-2018: (kurs EUR/PLN=4,285):

 

Renata Barczyk - makler WGT