Ceny średnie zakupu większości zbóż wzrosły w kraju na początku września

Na 11 raportowanych przez MRiRW zbóż, aż 9 podrożało w pierwszym tygodniu września, a tylko 2 potaniały (owies konsumpcyjny i paszowy). W punktach skupu dominowała pszenica o przeznaczeniu konsumpcyjnym. Udział tego ziarna w zakupach wzrósł z 29% (tydzień wcześniej) do 40%. Odbyło się to kosztem pszenicy paszowej. Cena średnia krajowa pszenicy konsumpcyjnej zwiększyła się w raportowanym tygodniu o 14 zł/t, a ziarna paszowego o tylko 4 zł/t, do odpowiednio 731 zł/t (pasza) i 724 zł/t (konsumpcja). Warto zauważyć, że (inaczej niż zwykle) najwięcej za ziarno konsumpcyjne pszenicy płacono średnio w makroregionie południowym (744 zł/t), a najmniej w pólnocno-zachodnim (721 zł/t). Ziarno paszowe pszenicy najdroższe było w makroregionie północno-zachodnim, a najtańsze w południowym.
 
 
 Ceny zbóż w kraju według MRiRW - tydzień: 31.08 - 06.09.2020:
 

 

 

CENY ŚREDNIE W MAKROREGIONACH:

 

Zmiany cen średnich na przestrzeni lat:

 

 Źródło: MRiRW