Komisja Europejska prognozuje lepsze niż rok temu zbiory zbóż w Polsce

W prognozie z 25-go czerwca 2020 Komisja Europejska podniosła o 0,7 mln ton, do 30,34 mln ton tegoroczne zbiory zbóż w Polsce. Kolejne prognozy pokazują, że produkcja ziarna w naszym kraju powinna przewyższyć o blisko 5% średnią wielkość z ostatnich pięciu lat (dzięki wzrostowi areału).

Jeśli prognoza się sprawdzi, to tegoroczne zbiory będą o prawie 1,4 mln ton wyższe niż w 2019 roku. KE oczekuje, że lepsze niż rok temu zbiory będą dotyczyły wszystkich gatunków zbóż.

W 2020 roku zboża zajmują w Polsce 8,009 mln hektarów, czyli 1,5% więcej niż przed rokiem i aż o 4,8% powyżej średniej.

Uprawy zbóż w Polsce stanowią 15,1% areału zbóż w UE. Nasz udział w unijnej produkcji ziarna w tym roku oceniany jest na niespełna 11%.

 W stosunku do prognozy z maja 2020 największe zmiany dotyczą:

 • pszenicy (-0,291 mln ton);
 • pszenżyta (+0,372 mln ton);
 • grupy pozostałe zboża (+0,524 mln ton).

 

Prognozy zbiorów zbóż w Polsce:

                                        zmiana rok do roku / zmiana w stosunku do średniej 5-letniej

 • Pszenica miękka: 10,91 mln ton / -0,9% / -0,2%;

 • Żyto: 2,89 mln ton / +17,2% / +26,8%;

 • Jęczmień: 3,60 mln ton / +6,7% / +9,5%;

 • Owies: 1,35 mln ton / +9,3% / +6,1%;

 • Kukurydza na ziarno: 3,91 mln ton / +4,6% / +0,8%;

 • Pszenżyto: 4,61 mln ton / +0,6% / -7,7%;

 • Inne zboża: 3,08 mln ton / +19,0% / +19,3%;

 • Zboża razem: 30,34 mln ton / +4,7% / +4,9%.

 

Produkcja zbóż w Polsce (tys. ton):

 

Średni plon zbóż (razem) powinien sięgnąć 3,79 t/ha, w porównaniu do 3,67 t/ha w 2019 i 3,81 t/ha - średnia 5-letnia.

Wyższe niż rok temu plony powinny dotyczyć wszystkich zbóż, ale wydajność lepsza od średniej 5-letniej zapowiadana jest tylko w przypadku jęczmienia i żyta.

Średnia wydajność zbóż w Polsce (t/ha):

 

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło: KE