Notowania wybranych kontraktów futures z godziny 15:35 - piątek, 29.11.2019:

Publikowane w piątek dane na temat amerykańskiego eksportu są korzystne dla notowań zbóż i soi, ale aktywność inwestorów jest mocno ograniczona ze względu na skróconą sesję w Chicago.

W przypadku soi tygodniowe zamówienia eksportowe mocno przekroczyły oczekiwania analityków, w przypadku kukurydzy i pszenicy były w górnym zakresie oczekiwań.

USA - tygodniowe zmówienia eksportowych netto (tydzień 15-21.11.2019):

  • Kukurydza: 806,8 tys. ton /+34% w stosunku do średniej z ostatnich 4 tygodni;
  • Soja: 1,664 mln ton (połowa zakupiona przez Chiny) /+25% w stosunku do średniej z ostatnich 4 tygodni; 
  • Pszenica: 612,7 tys. ton /+60% w stosunku do średniej z ostatnich 4 tygodni.

Oczekiwano zamówień:

  • Kukurydza: 400-900 tys. ton;
  • Soja: 0,6-1,3 mln ton;
  • Pszenica: 300-600 tys. ton.

 

Notowania wybranych kontraktów futures z godziny 15:35 - piątek, 29.11.2019:

Źródło notowań: www.barchart.com