USA - dobre oceny kondycji upraw jarych na początku okresu wegetacji

Amerykańscy farmerzy nadrobili wcześniejsze zaległości z zasiewach kukurydzy i soi. W raporcie opublikowanym w poniedziałek (13.06.2022) wieczorem USDA oszacował, że obszar wysianej w USA kukurydzy sięga już 99% planu, a soi 88%, wobec średniej dla tej daty - odpowiednio: 97%-kukurydza i 88%-soja.

Tylko lekko opóźnione są jeszcze zasiewy pszenicy jarej. Według USDA do niedzieli 12-czerwca 94% areału tej pszenicy zostało wysiane, w porównaniu do 99% średniej 5-letniej.

Kondycja kukurydzy (też pozostałych upraw jarych) na początku wegetacji jest bardzo dobra, też lepsza niż przed rokiem. Do dwóch najlepszych kategorii  zaliczono 72% upraw (68% rok temu).

Kondycja kukurydzy w USA:

 

I w sezonie ocena plantacji soi zakwalifikowała aż 70% upraw do dwóch najlepszych kategorii. Rok temu było to 62% areału.

 

Także I ocena zasiewów jarych pszenicy jest dużo lepsza niż przed rokiem. Na dobry/doskonały oceniono 54% plantacji, podczas gdy rok temu było to tylko 37%.

 

Wskaźnik oceny kondycji pszenicy ozimej poprawił się o skromny jeden pkt. procentowy w porównaniu z poprzednim tygodniem. Nadal skromne 31% (48% przed rokiem) upraw uznano jako dobre lub doskonałe.

Kondycja pszenicy ozimej w USA:

Na południu USA zaczęły się już zbiory pszenicy ozimej. W skali całych Stanów Zjednoczonych zebrano 10% areału pszenicy w porównaniu do 12% - średnio.

 

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło: USDA