Tempo zasiewów wiosennych jest w USA wolne

W poniedziałek, po zamknięciu amerykańskiej sesji, USDA opublikował cotygodniowy raport Crop Progress. Dane pokazały, że zasiewy amerykańskiej kukurydzy wynoszą 22% areału, w porównaniu do 64% rok temu i 50% średnio o tej porze. W wolnym tempie postępują też zasiewy soi. Do niedzieli wysiano tylko 12% planowanego obszaru, podczas gdy rok temu było to już 39%, a średnia wynosi 24%.

Wolniej niż zwykle przebiega też siew pszenicy jarej (13% zaawansowanie i 2% poniżej średniej), ale tempo zasiewów jęczmienia jest zgodne ze średnią i sięga 24% oczekiwanego areału.

W ostatnim tygodniu (kończący się 08.05.2022) poprawił się nieco stan dotkniętych suszą upraw pszenicy ozimej. Areał pszenicy ocenionej na dobry lub doskonały wzrósł o 2% do 29%, co i tak jest jedną z najniższych ocen w historii raportowania. Ocena była powyżej średniej oczekiwań analityków. Rok temu do 2 najlepszych kategorii zaliczono 49% upraw pszenicy ozimej.

 

Kondycja pszenicy ozimej w USA w poszczególnych latach (górny wykres) i z podziałem na kategorie (dolny wykres):

 

Andrzej Bąk – www.ewgt.com.pl
Źródło: USDA