Zdaniem KE areał kukurydzy na ziarno przekroczył w Polsce rekordowy 1,0 mln ha

W końcówce października KE zaktualizowała swoje prognozy zbiorów zbóż w UE, w tym w Polsce. Lekka korekta w dół dotyczy plonów średnich wszystkich zbóż w naszym kraju z wyjątkiem kukurydzy i grupy zboża pozostałe. Średni plon kukurydzy (7,23 t/ha) podniesiony został na tyle mocno, że prawie zrównoważył cięcia w pozostałych gatunkach. Jednocześnie KE podniosła aż o 4% (m/m) areał upraw naszej kukurydzy, który przekroczył w tym roku 1,0 mln ha.

Konsekwencją ostatnich zmian jest podniesienie o 0,4 mln ton, do rekordowych 7,32 mln ton oczekiwanej produkcji kukurydzy w Polsce.

Produkcja wszystkich zbóż wzrosła o symboliczne 40,6 tys. ton (+0,1% m/m) do 34,42 mln ton.

Do rekordu z 2020 roku, zaktualizowanego niedawno przez GUS (35,53 mln ton), brakować będzie nieco ponad 1 mln ton (3,1%).

Warto zauważyć, że dane KE za 2020 r. nie zostały jeszcze zaktualizowane do danych GUS.

 

 

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło: KE