Lipcowe prognozy USDA dla rynku zbóż

W comiesięcznej prognozie Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) skorygował w dół (m/m) zbiory zbóż w starym (2020/21) i nowym sezonie (2021/22).

Niższa o 4,4 mln ton produkcja w starym sezonie była konsekwencją cięcia zbiorów kukurydzy w Brazylii, a korekta o 2,2 mln ton w sezonie 2021/22 wynikała głównie z obniżenia prognoz zbiorów pszenicy jarej w USA.

Globalne zbiory zbóż w sezonie 2021/22 oceniane są teraz na rekordowe 2,795 mld ton, czyi 3,1% powyżej tych z sezonu 2020/21. Tymczasem globalna konsumpcja (też rekordowa) powinna wzrosnąć o 1,7% - r/r do 2,794 mld ton. Minimalna przewaga produkcji nad konsumpcją daje szansę na skromne (+0,5 mln ton) zwiększenie globalnych zapasów zbóż na koniec sezonu 2021/22.

Prognoza dla rynku pszenicy - sezon 2021/22:

Globalna produkcja pszenicy w nowym sezonie obniżona została w lipcu o 2,0 mln ton (m/m) do nadal rekordowego poziomu 792,4 mln ton (+2,1% r/r).

Korekta w dół zbiorów dotyczyły głównie USA (-4 mln ton), Kazachstanu (-1 mln ton) i po -0,5 mln ton w Rosji i Kanadzie. Zostało to częściowo zrekompensowane przez podniesienie prognoz zbiorów pszenicy w Australii (+1,5 mln ton), UE (+0,7 mln ton do 138,2 mln ton), Wielkiej Brytanii (+0,7 mln ton) i na Ukrainie (+0,5 mln ton).

Jednocześnie o 3,3 mln ton (m/m) obniżone zostały zapasy początkowe w sezonie 2021/22 po korekcie w górę konsumpcji w starym sezonie.

Światowe zużycie pszenicy w nowym sezonie prognozowane jest na rekordowe 790,9 mln ton (+0,8% r/r). Tym razem analitycy USDA zostawili konsumpcję pszenicy w Chinach na poziomie 35 mln ton w nowym sezonie i 40 mln ton w sezonie 2020/21.

Konsekwencją lipcowych zmian w prognozach jest znaczne (-5,1 mln ton m/m), obniżenie zapasów globalnych pszenicy na koniec nowego sezonu.

Oceniane na 291,7 mln ton zapasy powinny być drugie w historii i ciągle o 0,5% wyższe niż rok wcześniej.

 

Dla porównania prognozy analityków FAO dla rynku kukurydzy:

 

Prognoza USDA dla rynku kukurydzy - sezon 2021/22:

Dzięki lepszym prognozom dla USA (w mniejszym zakresie dla Rosji) USDA podwyższ o 5 mln ton (m/m) globalną produkcję kukurydzy w sezonie 2021/22. Zbiory kukurydzy prognozowane są teraz na rekordowe 1,1948 mld ton. Oznaczać to będzie wzrost o 6,6% rok do roku.

Światowa konsumpcja powinna wzrosnąć o 3,2% (r/r) do rekordowych 1,1835 mld ton, czyli w mniejszym stopniu niż produkcja. Stąd zapasy globalne kukurydzy na koniec nowego sezonu prognozowane są teraz o 1,8 mln ton wyżej niż w czerwcu i powinny wynieść 291,2 mln ton (+4% r/r).

Korekty dotyczyły również sezonu 2020/21. Obniżona została produkcja brazylijskiej kukurydzy (-5,5 mln to) w obecnym sezonie w części zrekompensowana przez podniesienie szacunków zbiorów w Argentynie (+1,5 mln ton). Cięciu zbiorów towarzyszyło obniżenie konsumpcji, stąd zapasy w sezonie 2020/21 obniżone zostały w porównaniu z czerwcem o skromne 0,7 mln ton.

 

Dla porównania prognoza analityków FAO dla rynku kukurydzy:

 


Andrzej Bąk - eWGT

Źródło: USDA, FAO